29. OKTOBRA NUBBIH OBILJEŽAVA 75 GODINA POSTOJANJA I RADA

Svečanom akademijom, izložbom i projekcijom video zapisa „NUBBiH – 75 godina postojanja“, u četvrtak 29. oktobra 2020. godine u 11 sati Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine obilježit će 75 godina postojanja i rada.

„Ovo je prilika da se podsjetimo na pređeni put od 31. oktobra 1945. godine, kada je Uredbom o Narodnoj biblioteci Federalne Bosne i Hercegovine, koju je potpisao tadašnji Ministar prosvjete BiH, Ante Babić, zvanično ustanovljena Centralna zemaljska biblioteka“, istakao je direktor NUBBiH Ismet Ovčina.

Od svoga osnutka Biblioteka je, potvrđujući društvenu opravdanost svoga postojanja, prevashodno pružala servise korisnicima,  poticala svoj kadar na cjeloživotno učenje, prikupljala i obogaćivala bibliotečke fondove, ulagala sredstva u opremu i informatičku infrastrukturu, organizirala kontinuirano praćenje standarda, novih informacijskih i ostalih tehnologija itd.

„U avgustu 1992. godine, NUBBiH je ostala bez skoro svega nabrojanog, ali ipak, niti na jedan dan nije prekidala s radom. Nakon razornog granatiranja i požara u kojem je uništena zgrada Vijećnice, sva oprema i skoro 90% bibliotečkog fonda, preostali raspoloživi kadar je, okupljajući se u biletarnici nekadašnjeg Templa, odnosno Radničkog univerziteta „Đuro Đaković“ – današnjeg Bosanskog kulturnog centra, nastojao da sačuva makar spašeni dio fonda“, kazao je u obraćanju direktor Ovčina.

„Nekadašnja Kasarna „Maršal Tito“ danas je Kampus Univerziteta u Sarajevu, gdje je Biblioteci 1998. godine dodijeljen privremeni smještaj. I, nije danas baš primjereno da lamentiramo, ali, ne možemo a da ne pripomenemo da, iako je Vijećnica obnovljena prije šest godina, NUBBiH još uvijek nije niti jednu knjigu smjestila u svoj prijeratni dom. I premda u neadekvatnom prostoru, nastoji ostati aktivni sudionik i servis za ukupnu kulturnu i akademsku zajednicu u BiH, iako, nažalost, ni 25 godina nakon rata u BiH, pravno-finansijski status ove ustanove – jednog od simbola kulturnog identiteta u BiH, nije riješen. Preostaje da se nadamo da će nadležni, u skladu sa kontinuitetom zakona i ulogom ove Biblioteke u društvu, konačno donijeti kvalitetno rješenje“, naglasio je direktor NUBBiH-a.    

Uprkos svim nedaćama sa kojima je suočena, Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Heregovine funkcionira vrlo profesionalno, stručno i u skladu sa evropskim i svjetskim bibliotečko-informacijskim standardima.

Posebno važna  funkcija NUBBiH-a je članstvo i predstavljanje bh. bibliotekarstva u međunarodnim strukovnim asocijacijama: IFLA – Međunarodna federacija bibliotečkih asocijacija; CENL – Konferencija evropskih nacionanih biblioteka; LIBER – Asocijacija evropskih istraživačkih biblioteka; WDL – Svjetska digitalna biblioteka; Europeana i druge. Pored toga, NUBBiH ima bilateralno potpisane memorandume o saradnji sa državnim bibliotekama u regionu, Evropi i svijetu.

Direktor NUBBiH-a spomenuo je i izdavačku produkciju NUBBiH sadržanu u četiri edicije:  Memoria Bosniaca; Memoria Mundi; Bosanskohercegovačke bibliografije; Stručna bibliotečka literatura. Napomenuo je i da je časopis „Bosniaca“, jedini bh. časopis u oblasti bibliotekarstva koji je indexiran u najprestižnijim međunarodnim naučnim bazama podataka, kao što su: EBSCO, Web of Science i dr.

NUBBiH baštini blago koje svjedoči o prošlosti naše zemlje i naroda koji u njoj žive.

„Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH je ove godine donijela odluku o proglašenju Specijalnih zbirki Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH nacionalnim spomenikom BiH, na šta smo naročito ponosni“, istakao je Ovčina.

„Svima nam je poznata situacija u kojoj se nalazi sedam kulturnih institucija od državnog značaja za BiH. I zbog tog stanja njeni fondovi su došli u opasnost od propadanja i nestanka. Da bi smo istakli značaj i važnost, obratili smo se Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, jer smo bili mišljenja da je potrebno što hitnije uspostaviti plan upravljanja i zaštite ove građe, uz adekvatnu tehničku i profesionalnu pomoć“, kazala je Muamera Smajić, voditeljica zbirke stare i rijetke knjige i rukopisa.

Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH obilježava 75 godina postojanja i rada u misiji obrazovanja, nauke i kulture, a taj jubilej obilježila je nizom aktivnosti tokom ove godine.

Svečana akademija će se održati u skladu sa epidemiološkim preporukama nadležnih zdravstvenih institucija.

Izvor: nub.ba

Nema poruka za prikaz