Administracija u lokalnim zajednicima – primjeri za Ginisa

Ured za reviziju FBiH prije tri godine dao je preporuke lokalnim zajednicama za otklanjanje prepreka u poslovanju i pružanju podrške privrednim subjekatima. Poražavajuće je da niko od općina, gradova i kantona obuhvaćenih revizijom nije implementirao sve. Zato ne čudi da u nekim lokalnim zajednicama investitori čekaju više od 300 dana na dobijanje građevinske dozvole.

Pandemija virusa korona samo je jedna strana medalje otežanog poslovanja u našoj zemlji. Stara priča je sporost dobijanja građevinskih dozvola. Revizori su utvrdili da čekanje može potrajati i do godinu dana. Od sedam ranijih preporuka ni jedna opština i grad obuhvaćeni revizijom nisu u potpunosti implementirali sve.

“Zakonom je propisano za urbanističku saglasnost 10-45 dana, a mi smo utvrdili da je trajalo i do 270 dana. Zatim odobrenje za građenje, tj. građevinska dozvola 10-60 dana, a trajalo je do 300 dana. Ako dodamo da je za upotrebnu dozvolu trebalo do 300 dana, u najgorem slučaju procedura je trajala i do 3 godine”, kaže Dževad Nekić, generalni revizor FBiH.

Zbog ovakvih procedura, investitori, dok ovdje čekaju dozvolu, na drugim mjestima mogu ostvariti prihode. Zato nerijetko, kapital preusmjeravaju dalje od bh. granica.

“Zamislite ako imate projekat ili ugovor – sad morate čekati godinu dana na dozvolu pa tek onda dobiti dozvolu pa početi graditi”, objašnjava Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH.

Potpredsjednik Privredne komore FBiH Mirsad Jašarspahić navodi kako je nužno postojanje definisanih pravila donošenja dozvola, nema potrebe da toliko dana dana prođe od momenta finalizacije sve dokumentacije.

Ukoliko postoji prepreka na lokalnom nivou za počinjanje biznisa, često su napori viših nivoa vlasti do sada bili uzaludni.

“Vlada Federacije radi na pripremi drafta zakona o strateškim investicijama gdje se sa nivoa Federacije može donijeti odluka o strateškim investicijama i u tom slučaju mogao bi se izvršiti drugačiji vid pritisaka na lokalnu zajednicu koja koči”, dodaje Jašarspahić.

Kod nas se pokazalo – što je glomazniji administrativni aparat, u pravilu je i neefikasniji, a njegova svrha je samo očuvanje radnih mjesta zaposlenih u lokalnoj upravi. Nekada je investitorima potrebno i do 30 različitih dokumenata da bi tek bili na korak do početka gradnje privrednog subjekta. I onda se pitamo zašto nema stranih investicija, investitora, a administracija uvrijedi kada se konstatira da je spora i neefikasna.

federalna.ba

Nema poruka za prikaz