Bez obzira na najavljenu smjenu Vlada TK zapošljava nove kadrove

Bez obzira što je na današnjoj sjednici Kolegija, za sutra zakazana hitna sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona na kojoj bi trebala biti izglasana njena smjena, Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici koja je također održana danas, samo na drugoj lokaciji je usvojila niz odluka, zaključaka i rješenja, među kojima su i ona o novim zapošljavanjima i davanju saglasnosti na iste.

Tako je Vlada danas dala saglasnost JU Univerzitet u Tuzli za prijem saradnika u saradničko zvanje asistent i viši asistent sa zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno radno vrijeme i to za ukupno 17 asistenata i viših asistenata na Edukacijsko- rehabilitacijskom, Filozofskom, Farmaceutskom, Medicinskom, Prirodno-matematičkom, Tehnološkom, Pravnom i Fakultetu za tjelesni odgoj i sport.

Također, Vlada je dala saglasnosti Kantonalnom sudu u Tuzli za prijem jednog pomoćnog radnika za održavanje čistoće u radni odnos na neodređeno vrijeme, Općinskom sudu u Tuzli za prijem višeg referenta za otpremu pošte i višeg referenta za operativno tehničke poslove (daktilograf) u radni odnos na određeno vrijeme do povratka odsutnih namještenika sa bolovanja, te Općinskom sudu u Lukavcu za prijem višeg referenta za računovodstveno-materijalne poslove u radni odnos na određeno vrijeme, do povratka odsutnog namještenika sa bolovanja.

Danas je Vlada donijela i Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za imenovanje kantonalnog pravobranioca, kao i Odluku o poništenju ponovnog Javnog konkursa za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora u JU Univerzitet u Tuzli iz reda osnivača.

federalna.ba

Nema poruka za prikaz