Kategorija Smiraj Duše

Uzmi Poslaniče!

Miris friško ispečene pogače, prekrivene bijelom boščom sa izvezenim crvenim cvjetovima, ispunjavao je naš sobičak- materin, bratov i moj. Iftar se uveliko približio, pa je mati požurila sa sofrom. Veliku tepsiju bureka je postavila na sredinu stola, a okolo je…

Vidite li jasno?

Kad noga kroči u Meku, pa do polaska nazad, nakon izvršenja obreda, insan prođe kroz nekoliko faza, stanja svijesti, uma i osjećaja. Smjenjuju se uzbuđenje, ushićenost, zadivljenost, energičnost, pa ide u krug do klonulosti, predanosti, tuge, bespomoćnosti, i onda se…