CIK-u BiH prijavljeno 14 političkih partija

Tansparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) je, zbog primanja zabranjenih priloga, podnio prijavu Centralnoj izbornoj komisiji (CIK BIH) protiv 14 političkih partija.

Prijavom su obuhvaćeni SBB, SDS, SDP, SDA, A-SDA, Stranka za BiH, DNS, DF, Nezavisni Blok, PDA, Socijalistička partija, Nezavisna bosanskohercegovačka lista, Savez za novu politiku i SRS dr Vojislav Šešelj.

Navedene političke stranke primale su donacije od pravnih osoba koje su imale zaključene ugovore s organima izvršne vlasti i na taj način prekršile Zakon o finansiranju političkih partija BiH – saopćeno je iz TI BiH.

U saopćenju se navodi da je TI BiH, uz prijavu, dostavio i spisak ugovora koje su zaključili donatori ovih partija s organima izvršne vlasti tokom 2018. godine.

Dodaje se kako je iz tih podataka vidljivo da su donatori stranaka dobijali brojne tendere u lokalnim zajednicama gdje upravo te stranke vrše vlast, ‘što izaziva dodatnu sumnju da je novac poreskih obveznika na ovaj način usmjeravan u finansiranje izborne kampanje’.

– Monitoring finansiranja političkih partija TIBiH pokazao je da iz godine u godinu politički subjekti prijavljuju sve manje donacija, iako ukupni budžeti stranaka ne trpe značajne izmjene, dok se troškovi izbornih kampanja povećavaju. Brojne vladajuće političke partije, poput SNSD-a i Ujedinjene srpske, u svojim izvještajima nisu prikazale ni jednu marku donacija pravnih osoba. S druge strane, SNSD je prijavio više od pola miliona KM prihoda od članarina za 2018. godinu, ne navodeći čak niti broj članova – navodi se u saopćenju.

Dodaje se da je zbog nelegalnog finansiranja stranaka TI BiH i ranije podnosio prijave CIK-u, a ‘Služba za reviziju CIK-a ustanovila je da su prijavljene stranke primile zabranjene priloge, nakon čega je dio njih vratio nedozvoljene donacije’.

Nema poruka za prikaz