Da li je ispravno jednako oporezivati hranu i luksuz

Opća stopa PDV-a i Srbiji iznosi 20 posto, a snižena od 10 posto se primjenjuje na hranu, voće, povrće, lijekove, novine, smještaj u ugostiteljskim objektima, ulaznice, prevoz putnika…

Najvišu stopu PDV-a imaju skandinavske zemlje oko 25 posto, dok je opća stopa smjernicama Evropske unije ograničena na 15 posto. Istovremeno, mnoge države postavljaju preferencijalne ili snižene stope za najvažnije sektore ili kategorije roba.

Primjer maksimalnog određivanja poreznih stopa je Francuska. Standardna stopa je 20 posto, a za određene proizvode i usluge koriste se smanjenje stope od 10, 5, 2, i 1 posto.

Svako formiranja vlasti na državnom nivou, pa tako i ovo s novim mandatarom Zoranom Tegeltijom, povlači i pitanje promjene stope PDV-a.

Iako službeno ne postoji ideja o povećanju stope PDV-a sa 17 na 19 posto, u javnosti, a posebno među ekonomskim stručnjacima i analitičarima, ova tema sve je češće na dnevnom redu.

Dosadašnji Zakon o porezu na dodanu vrijednost u BiH, otkad je stupio na snagu prije 14 godina, nije se mijenjao.

Nema poruka za prikaz