DA LI NOVI ZAKON O STEČAJU KOJI JE DANA 26.01.2021.G. USVOJIO PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FBIH DONOSI STVARNE ILI FRIZIRANE PROMJENE?!

Parlament FBIH je nakon dužeg vremena napokon u hitnom postupku usvojio Zakon o stečaju. Vlada FBiH kaže da je to evropski zakon koji će donijeti značajne promjene. Vlada FBiH u izvještajima navodi da  je predstečajni postupak nešto revolucionarno, i da će taj postupak spasiti mnoge firme. Također se navodi da je obaveza pokretanja stečaja jasno propisana, i da nepokretanje stečaja u datim rokovima povlači prekršajnu odgovornost.

Ako analiziramo novousvojeni zakon utvrdičemo da je tačno da se uvodi kao obaveza predstečajni postupak i da se u tom dijelu postupka pokušava u finansijskom i fukcionalnom smilu restruktuirati stečajni dužnik. Ja smatram da stečajni postupak nikada nije bio usmjeren na gašenju firme-stečajnog dužnika, već upravo na njenom oživljavanju i pokušaju da se isti oporavi. Međutim, naša pravna logika ide u smjeru da je stečaj namjenjen samo na naplatu potraživanja povjerioca i unovčavanju imovine stečajnog dužnika. Takva logika i zauzeti stavovi sudova i stečajnih upravnika je upravo doveo u kolaps ovaj najvažniji privredni postupak. I u starom Zakonu o stečaju je bio kao obavezan propisan prethodni stečajni postupak i mogućnost izrade stečajnog plana koji je namjenjen za oporavak stečajnog dužnika. Sačinjavanje stečajnog plana je mukotrpan posao predstečajnog upravnika gdje treba mnogo truda, rada i umjeća. Odgovorno tvrdim da 90% stečajnih upravnika i ne pomišlja na stečajni plan, a ono 10% su predložili stečajne planove ako su povjerioci zbog postojanja ekonomskog interesa to sačinili. U prevodu to znači da ni novi zakon neće ništa novo donijeti ukoliko stečajni upravnici i sudije ne budu fizički sposobni, stručni, ažurni i posvećeni tom poslu.

Novi zakon kaže da :  Predstečajni postupak može se otvoriti ako sud utvrdi postojanje prijeteće platežne nesposobnosti. Prijeteća platežna nesposobnost postoji ako dužnik prema planu dospijeća novčanih obaveza neće biti u stanju da izmiri preuzete obaveze plaćanja po dospijeću u narednih 12 mjeseci i ako dužnik kasni sa izmirenjem preuzetih novčanih obaveza do 60 dana.“  Vlada FBiH ističe da će ovom odredbom učiniti revoluciju u stečajnom  postupku. Odmah nakon toga zakon kaže: „ Podnosilac prijedloga dužan je da uplati predujam troškova predstečajnog postupka u iznosu koji odredi sud. Ako podnosilac prijedloga ne uplati predujam iz stava ovog člana u roku od 15 dana, sud će prijedlog odbaciti kao nedopušten. Sud će donijeti odluku o otvaranju predstečajnog postupka u roku od osam dana nakon što utvrdi da je prijedlog dopušten i osnovan i da je uplaćen predujam za troškove predstečajnog postupka.“ Znači ovi rokovi kao revulucionarni se gube ako stečajni dužnik ne uplati predujam. Od čega će dužnik uplatiti predujam ako je nesolventan? Opet Vlada kaže da će se stečajni dužnik novčani kazniti ako u datim rokovima ne pokrene stečaj.  Opet pitanje od čega će se platiti prekršajna kazna ako je on nesolventan?

Vlada kaže da je novim zakonom naložena obavezna edukacija stečajnih upravnika i da jedan stečajni upravnik može voditi samo 2 stečajna postupka. Taman ovo čitam i gledam kako izjavu daju predsjednici komora stečajnih upravnika. Po izgledu smijem garantovati da ni jedan nije ispod 75 godina starosti. Šta čovjek od 75 godina starosti može novo unijeti i kolika je njegova energija da vodi tako teške i složene postupke. Stečajni upravnik kada bude imenovan preuzima sve ingerencije organa upravljanja i rukovođenja  stečajnog dužnika. Znači on je i direktor i upravni odbor društva i on sam odlučuje o svemu. Sudija kontroliše rad, ali zar sudija koji vodi sve vrste privrednih sporova i dnevno održava po 5 i više ročišta ima umjeća, vremena da ga kontroliše. Vlada prijeti stečajnim sudijama! Po kom osnovu i na temelju čega? Stečajni upravnik koji je navršio 65 godina je po sili zakona otišao u penziju. Penzionisanjem njemu je zabranjeno da obavalja određene poslove. Pa kako onda taj isti čovjek može uzeti sve ingerencije društva a zbog godina starosti penzionisan? Zar novim zakonom nije trebalo ograničiti starosnu dob stečajnih upravnika sa danim penzionisanja a ne sa 70 godina života?

Novi zakona kaže: „ Stečajni upravnik može voditi dva stečajna postupka istovremeno. U stečajnim postupcima male vrijednosti stečajni upravnik može voditi više od dva stečajna postupka. Stečajni postupak male vrijednosti je onaj stečajni postupak u kojem očekivana vrijednost stečajne mase nije veća od od 1.000.000 KM.“ Ovu odredbu i ne želim komentarisati jer je sama po sebi jasna. Prvo može samo u 2 postupka, a onda može i u 10 ako firma vrijedi 1 mil. Zar je 1 mil malo novaca i zar je to firma male vrijednosti?

Radi obimnosti zakona neću više komentirasti, samo želim da zaključim da novi Zakon neće donijeti ništa novo. Zakonodavac mora propisati jasnu, decidnu i strogu kontrolu rada stečajnih upravnika, a stečajnom dužniku mora dati ingerencije kontrole svog kapitala, a ne da se na ovakav način isključuje. Stečajni dužnik odnosno vlasnici kapitala stečajnog dužnika su najviše zainteresovani da se njihovo društvo restruktuira. Ovako sada oni se strogo kažnjavaju samo zato što su upali u finansijske poteškoće i njihova sudbina se stavlja u ruke jednog čovjeka (stečajnog upravnika), što je nedopustivo!!

Doc.dr. Esad Hrvačić

Nema poruka za prikaz