Djevojka iz BiH se obratila UN-u: Mnogi mladi ljudi napuštaju moju zemlju, iako je vole

U svom obraćanju delegatima Generalne skupštine UN-a, Alikadić je govorila o pravu djece na obrazovanje i potrebi osavremenjivanja obrazovnog sistema, te problemu nasilja nad i među djecom koje je u BiH u porastu.

“Mnogi mladi ljudi napuštaju moju zemlju (BiH), iako je vole. Jednostavno, ne vide svoju budućnost ovdje. Slučajno sam se pridružila lokalnim vannastavnim programima i shvatila da mi se polako vraća odlučnost da ustanem i uključim se u borbu za to da se moj glas čuje, u borbu za bolje obrazovanje i budućnost bez nasilja. Znanje mi je pomoglo da steknem samopouzdanje i borim se za svoja prava i želim to i za drugu djecu”, rekla je pored ostalog Alikadić u New Yorku.

Alikadić je u svojoj zajednici pokrenula i sa školskim prijateljima realizirala brojne aktivnosti usmjerene na edukaciju djece i mladih u prevenciju nasilja.

Svoj aktvizam, Amila je nadgradila članstvom u Pokretu mladih “Vrijedni Pažnje”, koji se uz podršku World Visiona zalaže za zaustavljanje svih oblika nasilja nad djecom, a posebno zanemarivanja djece.

“BiH zemlja koja se već gotovo 25 godina oporavlja od rata. Nasilje, beznađe, podjele, skriveno siromaštvo, poslijeratna trauma i zanemarivanje potreba mladih sastojci su našeg života. Zato se mora pružiti prilika mladim ljudima da učestvuju u donošenju odluka koje ih se tiču. Ali prije nego pređemo na viši nivo dječije participacije, prvo moramo početi slušati djecu kod kuće, u školi i tokom svakodnevnih aktivnosti. U suprotnom, oni će nastaviti da napuštaju BiH”, saopćila je predstavnica organizacije World Vision u BiH, Dragana Bulić.

Predstavnicima medija će se, pored Amile, kratko obratiti Dragana Bulić, službenica za zagovaranje i partnerstva WV BiH i Larisa Klepac, direktorica programa WV BiH.

Nema poruka za prikaz