Dokazi Batkovih prevara: Čitaoci Senzora poslali uplatnice i potpisane, nerealizirane Ugovore

Redakciji Senzora obratilo se nekoliko osoba s ciljem podrške u borbi za svoja prava u slučaju prevara Almira Čehajića Batka. Napomenuli su da je sudski postupak u toku i da je važno da imena ne objavljujemo javno. Trenutno je u postupak uključeno sedam porodica koje će svjedočiti protiv Batka na Sudu. Naime, riječ je o tome da su navedene osobe prodale svoja imanja i sakupile novac potreban za operaciju člana svoje porodice. Batko je obećao bolesnika smjestiti u neku od evropskih klinika, nakon što novac bude uplaćen. Oštećeni su novac uplatili i potpisali Ugovore. Međutim, do realizacije Ugovora nikada nije došlo.

Pored ovih čitalaca, Redakciji se javio i Halil Bajrović koji lično poznaje jednu od oštećenih porodica. Porodica je odlučila svoj slučaj javno objaviti, te su nam poslali i kopiju Ugovora potpisan od njih lično i Batka, sa druge strane, te uplatnice koje glase na 80.000 KM. Nakon uplate, do Batka nikada više nisu uspjeli doći, iako je od tada prošlo već tri godine.

U fotogaleriji pogledaje pomenute dokaze:

Nema poruka za prikaz