Dokazi o prisustvu islama na prostorima današnje Bosne i Hercegovine prije dolaska Osmanlija

Još prije dolaska Osmanlija posjedujemo podatke o prisustvu islama u sjeveroistočnoj Bosni. O tome govori arapski pisac Abu Hamid Garnati, koji je boravio u Ugarskoj između 1150. i 1154. godine i našao plaćenike Magribance – muslimane, koji se se borili na strani Ugara protiv bizantske vojske. Obzirom da je u tom ratu učestovao i bosanski … Nastavi čitati Dokazi o prisustvu islama na prostorima današnje Bosne i Hercegovine prije dolaska Osmanlija