Drljević: Učenici nasilje prijavljuju pedagozima, ne i roditeljima

Program “Obrazovanje za mir” provodi se u više od 50 škola širom Bosne i Hercegovine. Nastavno osoblje koje učestvuje u ovom projektu nastoji naučiti mlade da steknu znanja i vještine da mirno rješavaju sukobe. No, ovo je i jedan od načina prevencija nasilja o kojem tokom proteklih dana mnogo priča u BiH i regiji.

Profesor Semir Salihović koji 10 godina radi u obrazovanju, kazao je kako do sada nije imao saznanja o iskustvima nasilja kod učenika s kojima je radio.

“Mirovnim obrazovanjem mogao bih reći da na određeni način u određenim segmentima naš program može pomoći u preveniranju tog nasilja. Nadam se da će ovakvih programa biti daleko više u budućnosti”, rekao je Salihović..

Profesorica Dita Vrbanjac iz Travnika kazala je kako kroz obrazovni sistem, posebno na časovima odljenske zajednice, nastavnici pronađu način da učenicima sugerišu kako da reaguju “ukoliko u svom okruženju primijete neku vrstu nasilje, bilo da je riječ o vršnjačkom nasilju ili ovom koje je aktuelno u regionu”.

“Mi u školama u SBK imamo protokol iz 2013. godine o postupanju u slučaju nasilja u školama koji je formiran na osnovu UN-ove Konvencije o pravima djeteta i zakonima o školama, gdje se precizno navodi šta koja osoba treba uraditi, odnosno koji uposlenik je zadužen za određene stvari ukoliko se desi neka vrsta nasilja u školi, kako učenici da postupaju, a i roditelji. Tu su i formulari koji se popunjavaju. Kolege i kolegice na časovima odjeljenske zajednice provlače temu nasilja”, kazala je Vrbanjac.

Dodala je kako postoje mehanizmi da se učenike od najranijeg uzrasta usmjere ka onome kako da reaguju ukoliko su žrtva nasilja ili ukoliko primijete nasilje u svom okruženju.

Profesorica Alma Drljević iz Mostara kazala je kako i roditelji dosta griješe jer ne razgovaraju dovoljno sa svojom djecom o tome.

“Učenici u školi dolaze nama i pedagozima i prijavljuju oblike nasilja. Srećom, u mojoj praksi nisam imala prijava težih oblika nasilja. U kućama se malo govori o tome, da li roditelj ne znaju ili im ne smiju reći o tome”, kazala je.

Dodaje kako bi se trebao uvesti poseban predmet ili programi kako bi se što više govorilo o tome posebno u doba pandemije kada je vrlo bitno mentalno zdravlje učenika, roditelja i uposlenika.

“Ako ovu goruću temu gurnemo pod tepih, zakazali smo kao društvo”, poručila je.

U programu “Obrazovanje za mir” učestvuje 50 škola iz 20 gradova i općina širom BiH, sa 91 nastavnikom i 420 učenika.

N1

Nema poruka za prikaz