EU želi skenere i kamere na biralištima u BiH

BiH bi naredne lokalne izbore, koji bi trebalo da budu održani iduće godine, mogla sprovesti po novim odredbama koje bi trebalo da osiguraju transparentniji i vjerodostojniji izborni proces, a moguće je uvođenje i elektronskih alata za sprovođenje izbora

Naime, EU je u prostorijama Centralne izborne komisije (CIK) BiH započela realizaciju projekta “Razvoj Strategije i Akcionog plana za poboljšanje integriteta, transparentnosti i efikasnosti izbornog procesa u BiH”, a na kojem su insistirale nevladine organizacije i pojedine političke stranke nezadovoljne dosadašnjim načinom sprovođenja izbora. Koliko je realno da se sve preporuke i poboljšanja dogovore, usaglase i izglasaju u parlamentu, ostaje da se vidi, a o izmjenama Izbornog zakona govori se već nekoliko izbornih ciklusa, ali dosad nikakvih konkretnih pomaka nije bilo.

Maksida Pirić, portparol CIK-a, juče nije željela da daje izjave. Na naša pitanja šta je konkretno predviđeno i koji su ključni nedostaci izbornog procesa, uputila nas je na Delegaciju EU.

U Delegaciji rekli su “Nezavisnim” da su predviđene mjere naznačene u mišljenju Evropske komisije i analitičkom izvještaju.

“Projekat će takođe podržati jačanje institucionalnih kapaciteta CIK BiH u ispravljanju tehničkih nedostataka izbornog procesa, uključujući moguće uvođenje tehnoloških alata i poboljšanje komunikacije CIK BiH sa ciljem ponovnog uspostavljanja povjerenja javnosti u izborni proces”, kažu oni.

Na koje se konkretno tehnološke alate misli, zasad nije poznato, mada je izvjesno da se radi o uvođenju skenera za skeniranje glasačkih listića, video-nadzora i elektronskog identifikovanja glasača.

U mišljenju EK su preporuke o poboljšanju izbornog procesa navedene kao prvi prioritet od ukupno 14 mjera koje je potrebno sprovesti kako bi EU dala pozitivno mišljenje za dalje korake ka članstvu u EU. U uvodnom paragrafu prije pomenutih 14 mjera je jasno naznačeno da “Komisija smatra da je pregovore moguće otvoriti tek kad zemlja bude ostvarila potreban stepen komplementarnosti s kriterijumima za članstvo”, iz čega se može zaključiti da je poboljšanje izbornog procesa neophodan uslov za dalje evropske integracije.

EU od BiH zahtijeva ispunjavanje kriterijuma Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju.

U OEBS-u kažu da je ODIHR u svom izvještaju preporučio promjenu načina formiranja biračkih odbora, poboljšanje treninga i davanje više sredstava CIK-u za sprovođenje izbora radi profesionalizacije tijela koja sprovode izborni proces.

“Izvještaj ohrabruje političke stranke da poštuju zakon i da se uzdrže od pritiska na glasače. Traži sprovođenje istraga za sve tvrdnje izbornih prevara brzo, potpuno i efikasno, kao i da prekršioci budu privedeni pravdi”, naglasili su.

Dalje, u OEBS-u kažu da se preporučuje izmjena glasačkih procedura kako bi bili osigurani sloboda i tajnost glasanja, a traži se i ukidanje glasanja u ime članova porodice, zloupotrebe pomoći pri glasanju, a važna preporuka odnosi se i na transparentnost finansiranja izbornih kampanja.

NN

Nema poruka za prikaz