Europa se boji poslati novac za migrante u BiH jer ne zna tko će trošiti?!

Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić izjavio je danas na pres-konferenciji da je jučer u Bruxellesu dužnosnike Europske unije upoznao o stanju i situaciji u vezi s migracijama u BiH, te da je zahtjev EU da se kriza mora ravnomjerno rasporediti na cijelu teritoriju BiH, a ne samo da teret krize podnosi Unsko-sanski kanton.

”Rekao sam i podvukao nekoliko puta da mi ni po koju cijenu ne želimo biti ‘hot-spot’ država gdje će migranti dolaziti, a da se dalje uspostavljaju neki čvrsti bedemi i jake barijere da ti migranti ne žele otići”, naveo je Mektić.

Stožer

Rekao je kako je izrazio spremnost BiH da se na ozbiljan način bavi migracijama kao humanitarnim problemom. Kaže da je na početku sastanka zamoljen da se ne govori o ruti, nego da se razgovara o rješavanju tog problema samo unutar BiH.

”Nekoliko ključnih stvari je potencirano, prije svega Koordinacijskim tijelo za pitanje migracija, ili kako ga mi zovemo Operativnim stožerom za pitanja migracija. Oni hoće jasnu, preciznu i efikasnu ulogu tog stožera, ili koordinacijskog tijela koje može da donosi odluke i upravlja procesom migracija. Dakle da upravlja procesom migracija na način da donosi odluke i da se taj problem rješava”, naveo je Mektić.

Najavio je da će otvoriti proces reforme tog operativnog stožera te da će, prije svega u okviru samog operativnog stožera vidjeti kako mogu postići da kao operativno tijelo sačinjeno od svih razina vlasti u BiH, bude efikasnije, odgovornije i da putem donošenja odluka upravlja procesom migracija. Napomenuo je da je to koordinacijsko tijelo sada kao neka vrsta savjetodavnog tijela koje ne donosi odluke.

Ravnomjerno rasporediti krizu

Na sastanku u Bruxellesu razgovarano je i o prihvatnim centrima unutar BiH te o situaciji u Unsko-sanskom kantonu (USK).

”Zahtjev je Europske unije da se ova kriza mora ravnopravno rasporediti na cijelu teritoriju BiH, a ne samo da teret ove krize podnosi USK. Govorili smo o problemima u USK i ja sam iznio naše razmišljanje da sadašnja situacija, kako su pozicionirani prihvatni centri u USK, nije dobra”, kazao je Mektić.

Naveo je da postoje četiri prihvatna centra u USK, od čega su dva – Sedra i Borići u Bihaću namijenjeni isključivo za ranjive kategorije kao što su obitelji s maloljetnom djecom, maloljetnici bez pratnje, stare osobe, žene. Kazao je da to nije problem i može da funkcionira u postojećim centrima. Po njegovim riječima, problem su Bira i Miral, zato što se nalaze neposredno i izravno u urbanim sredinama što stvara veliki sigurnosni i humanitarni problem.

”Za nekoliko stotina posto povećan broj krivičnih djela. Ti migranti ometaju normalan život i rad lokalne zajednice. Moj je prijedlog bio da Biru i Miral dislociramo postupno u novi prihvatni centar koji bi bio negdje na prostoru USK”, kazao je Mektić, te dodao da lokacija Vučijak koju je predložio Grad Bihać nije prihvatljiva i tražit će se nova lokacija. Dodao je da će tražiti još jednu lokaciju za otvaranje još jednog prihvatnog centra na prostoru BiH.

Kome novac?

Napomenuo je da je ”već u nekoj priči” s nevladinom organizacijom ‘Emaus’ u općini Doboj Istok u Federaciji BiH, da se tu uspostavi jedan prihvatni centar, unutar teritorije koja će moći prihvatiti jedan broj migranata i rasteretiti USK.

Naveo je da će se pokušati sastati s načelnikom općine Doboj Istok. Rekao je kako je u Bruxellesu zamolio predstavnike EU da pošalju jednog ili više tehničkih eksperata koji bi bili u operativnom stožeru.

”Imali bi onda direktnu komunikaciju putem te osobe u svako vrijeme s Bruxellesom”, dodao je. Mektić je kazao da je Europska unija spremna iz europskih fondova vršiti transfer novca izravno na institucije BiH.

”Ne putem posrednika, kako to ide, nego da ide direktno na institucije BiH, kad mi kažemo da smo spremni i kad ispunimo prva dva uvjeta. To je da ojačamo ulogu operativnog stožera, jer žele imati to koordinaciono tijelo jasno pozicionirano. Više su puta podvukli ‘ne želimo riskirati i davati novac tamo nekome za koga ne znamo tko će upravljati tim novcem, jer mi imamo odgovornost prema poreznim obveznicima EU kad trošimo njihov novac”’, naveo je Mektić.

Istaknuo je da taj novac mora biti trošen odgovorno i transparentno i mora se znati jasna situacija sa prihvatnim centrima.

Novac lokalnim zajednicama

”Sada imamo Sedru, Miral, Biru koji se rentaju od privatnika. S obzirom da mi ne raspolažemo tim novcem, ne znam reći kolike su mjesečne rente. Međutim, oni žele da država nađe određene lokacije koje su u državnom vlasništvu, gdje će se investirati određeni novac i da sutra kad tih migracija ne bude bilo, da to ostane lokalnim zajednicama na korištenje”, pojasnio je.

Rekli su, dodao je on, da su spremni i da podrže lokalne zajednice u određenim projektima.

”Govorio sam o tome da USK, prije svega grad Bihać, značajan dio svog proračuna zasniva na turizmu, da je to atraktivna turistička lokacija, te da ima tu velike gubitke i da bi bilo korektno da se iz tih europskih fondova dio novca usmjeri k lokalnim zajednicama, da im na neki način pomognu. Rekao sam da bi bilo dobro da se kroz određene projekte podrže i naše zdravstvene ustanove koje pružaju zdravstvenu zaštitu migrantima, kako bi ih osposobili za efikasniju zdravstvenu zaštitu”, naveo je Mektić.

Po njegovim riječima, EU je rekla ”da je spremna da financijski podrži sve razumne i opravdane projekte koji se tiču rješavanja pitanja i statusa migranata ovdje ne ograničavajući to na bilo kakav financijski iznos”. ”To mi je ponovljeno više puta, to mi je ponovljeno i u razgovoru u četiri oka”, dodao je.

RS protiv

Istodobno, Ministarstvo unutarnjih poslova RS-a smatra da na nivou BiH ima dovoljno agencija koje se mogu i trebaju baviti problemom migracija i da nema potrebe za formiranjem novog tijela ili institucije koja će se baviti problemima migrantske krize.

”Reforma Operativnog stožera, kako je to najavio Mektić, podrazumijeva izmjenu zakonskih propisa, pa i samih ustavnih nadležnosti, ali to ne znači i da će to dati efikasnije rezultate u borbi s posljedicama migrantske krize”, priopćeno je iz entitetske policije.

”A i sama ta navodna reforma ne znači da ćemo dobiti bolji, a posebno ne brži odgovor na probleme koje donosi migrantska kriza”, navode iz MUPRS-a.

bljesak.info

 

Nema poruka za prikaz