Evropski sud: BiH mora izmijeniti zakon i omogućiti održavanje izbora u Mostaru

Vijeće Evropskog suda za ljudska prava (ECHR) donijelo je presudu u predmetu “Baralija protiv Bosne i Hercegovine (BiH)” kojom je naloženo BiH da mora izmijeniti relevantno zakonodavstvo koje se odnosi na održavanje izbora u Mostaru najkasnije u roku šest mjeseci od datuma kad presuda ECHR postane pravosnažna, javlja Anadoly Agency.

Sud je jednoglasno odlučio da je došlo do povrede člana 1. Protokola broj 12. (koji se odnosi na opću zabranu diskriminacije) uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima.

Međutim, presuda Vijeća Evropskog suda za ljudska prava nije konačna, jer stranka u roku tri mjeseca od donošenja presude Vijeća može zahtijevati da se predmet iznese pred Veliko vijeće.

Nema poruka za prikaz