Foto dana: Cijeli Univerzum u jednoj ćeliji

Grupa Noć istraživača Bosne i Hercegovine objavila je na svojoj stranici najdetaljniji prikaz ljudske ćelije do sada.

Prikaz je dobijen radiografijom, nuklearnom magnetnom rezonancom i krioelektronskom mikroskopijom. Svako ljudsko biće je napravljeno od 30-40 trilliona ovih galaktičkih gemova, naveli su istraživači.

“Pa koju blagodat Gospodara svoga poričete?”

/Kur'an/

0

Nema poruka za prikaz