(FOTO) Podaci otkrivaju: Studenti u BiH fakultete napuštaju zbog odlaska iz zemlje

Zastupnica Naše stranke Vildana Bešlija je na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj dana 24. juna ove godine postavila je zastupničko pitanje “o prosječnoj dužini studiranja i o broju studenata koji prekidaju obrazovanje?”.

Prema podacima iz Rektorata Univerziteta u Sarajevu, sa prve godine I ciklusa studija na UNSA u prošloj godini ukupno se ispisalo 1.208 studenata, sa druge godine se ispisalo 328 studenata, sa treće 63 studenta a sa četvrte godine tri studenta.
Najviše ispisanih studenata sa prve godine fakulteta zabilježen je na Fakultetu političkih nauka (190), slijedi ga Filozofski fakultet (146), a nakon toga Mašinski fakultet (110) i Prirodnomatematički fakultet (108).

Sa prve godine II ciklusa studija ispisane su ukpuno 84 osobe i to 80 na prvoj, a četiri na drugoj godini studija.
Razlozi za ispis su mnogobrojni. Od zaposlenja, prelaska na druge fakultete u okviru UNSA, loše finansijske situacije, odlaska u inostranstvo, ali i zbog toga što ne mogu položiti određeni ispit ili su stupili u bračnu zajednicu.

Kako se navodi, studenti pete godine su se ispisivali zbog gubitka interesa za studiranjem jer nisu uspjeli položiti ispite.

Ipak, na tri fakulteta najveći broj studenata napušta studije zbog odlaska u inostranstvo, najprije  zbog nastavka studiranja u drugoj zemlji, a onda i zbog pronalaska posla u inostranstvo. Takva situacija je na Filozofskom fakultetu, Poljoprivredno-prehrambenom, kao i na Akademiji likovnih umjetnosti.

Ovaj razlog se navodi kao jedan od vodećih i na drugim fakultetima. Ipak, za Fakultet političkih nauka, koji prednjači po broju napuštanja, nisu navedeni podaci o razlozima napuštanja. Razlozi napuštanja nisu poznati ni na važnim fakultetima Poput Mašinskog, Ekonomskog, Pravnog…

MojaBiH

Nema poruka za prikaz