Francuski car je gol!

Francuska je četvrta u svijetu po rezervama zlata. Blizu 2 500 tona tog dragocjenog metala je u njihovom vlasništvu, iako nemaju nijedan rudnik zlata. Država Mali, nema nikakvih rezervi zlata, iako ima blizu hiljadu rudnika iz kojih se iskopa oko pedeset tona zlata godišnje.To je glavni razlog što je Francuska dugi niz godina na Maliju “u teškoj borbi protiv terorizma”.Pored zlata ima tu još velikih rezervi nafte, urana i ostalih ruda. Car je odavno gol, odavno je ovo poznato i vrapcima na grani, ali se čekalo desetljećima na pojavu Taypa Erdogana, da to neko javno kaže!

Nema poruka za prikaz