fbpx
Home Senzor TV Hadži Salih i njegovi proizvodi…

Hadži Salih i njegovi proizvodi…

Hadžija Salih je porjelklom iz Teočaka a od 1955 živi u Sarajevu. Borac je Armije BiH a uglavnom se bavi uzgojem sadnica voćaka i njihovim kalemljenjem. Do sada je gradu Sarajevu poklonio preko 200 sadnica da bi pomogao svome gradu.

Oplemenjivanje voćaka vrši se spajanjem dviju različitih biljaka. Ovaj postupak primjenjivali su još stari Kinezi, Egipčani, Feničani, te Rimljani, koji su o tome i pisali. Do danas je opisano oko 137 različitih načina oplemenjivanja, a najviše se primjenjuje tek desetak načina.

1