Hadžiahmetović: Bih je obdarena vodom, sa koje god strane pogledamo imamo izvore života

Sabina Hažiahmetović, ekspertica za zaštitu voda za Hayat je kazala da je sretna zbog prilike da se za današnji, svečani dan skrene pažnja na potrebu očuvanja resursa i povezanosti kulturno-historijskog i prirodnog.

Ono što je bitno sem slobode je voda, jer voda je život. BiH je obdarena vodom. Sa koje god strane pogledamo imamo izvore života. Prilika je da se danas sjetimo vodnog bogatstva bez kojeg ne bi imali život. Trebamo ih čuvati za naredne generacije.

Dodala je da osim vodnog imamo i šumsko bogatstvo. Unutar šuma izviru naše rijeke potoci. Ako nema šumskog bogatstva nema ni vode a onda ni života.

0

Nema poruka za prikaz