Izložba filmskih plakata u dobojskom Centru za kulturu

U dobojskom Centru za kuluturu, koje posjeduje višedecenijsku tradiciju prikazivanja igranih filmova u ovdašnjem kinu, ovih je dana organizirana izložba filsmkih plakata. Izložena su 23 filmska plakata van tematskih, žanrovskih i vremenskih ograničenja.

Prvi filmovi u dobojskom kinu „Partizan“ koji je egzistirao u okviru Radničkog univerziteta, prikazani su pedesetih godina prošloga vijeka. To  svjedoči i o veoma bogatoj zbirci filmskih plakata što je nudilo mogućnost organiziranja tematske izložbe.

„To nismo uradili, nego smo onako šarenoliko izložili plakate gdje smo birali da ima i starijih i novijih. U vremenu kada nismo u mogućnosti da emitujemo filmove,  da se makar podsjetimo koliko su nam bili dragi takvi dogadjaji u Centru za kulturu“, ističe Vukosava Sofrenić, direktorica Centra za kulturu u Doboju.

Filmskih projekcija nema usljed epidemije, ali i zastarjele opreme u dobojskom kinu. Stariji gradjani Doboja svjedoče o  filmskom plakatu koji je  nekada bilo mnogo više od obavještenja da je u grad stigao novi film.

„Prvo ovdje je jako fin ugođaj. Međutim, plakat je služio u gradovima, naročito ovako u lokalnim zajednicama, i kao dio dekora“, rekao je Drago Handanović, selektor izložbe.

Danas i u BiH ima mnogo kolekcionara filmskih plakata. Neki od njih bili su i na otvaranju dobojske izložbe.

„Sve je  to krenulo prvenstveno iz neke ljubavi prema kinematografiji generalno filmovima, a onda plakati predstavljaju jednu zasebnu umjetnost za sebe“, kaže Nikola Mikičević, kolekcionar filmskih plakata.

Zahvaljujući bogatom fundusu filmskih plakata iz dobojskog Centra za kulturu najavljuju i tematske izložbe.

Izvor: federalna.ba

Nema poruka za prikaz