Je li doista najvažnije da političku funkciju dobije “dobar” Bošnjak, Srbin, Hrvat…?

Argumentacija, kako nekome treba dati lokalnu vlast ili vlast u državi zato jer je patriota, borac, general, dobar Srbin, Bošnjak ili Hrvat… je toliko besmislena da je ne bi trebalo ni komentarisati, ali se kod nas to često dešava i zato ćemo se malo pozabaviti tim fenomenom, a dok je tako nećemo mi na zelenu granu. Dok god ne shvatimo da je ljudima važno umijeće s kojim će vladati predendent na neku poziciju i njegove kvalifikacije, reference, u tom smislu, zelenu granu možemo samo sanjati.
Evo nekoliko primjera:

– Je li jednom prosječnom građaninu važno koje je vjere čovjek ili kakav je borac bio u ratu, načelnik općine, koji je uveo reda u administraciju, pa tete koje rade na šalterima moraju doista da rade, ne mogu u toku radnog vremena šopingovati ili ispijati kahve, a klijenti da ih ne smiju ni uznemiravati. Hoće li čovjeku biti najvažnije da mu neko olakša procedure vađenja dokumenata ili mu je važnije da to radi “dobar” Bošnjak, Srbin, Hrvat.., a da se on s tim zlopati?

– Je li bitno koje je vjere ili nacije vladar koji će izmijeniti zakone o taksama, pa kad prosječan građanin dođe na šalter da uloži neki prigovor, a teta ga s naočalama na vrh nosa grubo pita, gdje mu je taksa – i šalje ga u neku Deženetića Čikmu daleko odatle, jerbo, samo tamo ima kupiti tu dragocjenu markicu. Šta razmišlja taj prosječni građanin dok traži tu Čikmu i šućura li što je njegov dobri Hvat, Srbin ili Bošnjak na vlasti, a nije onaj anamo?

  • Ili da se zapitamo ovo:

– Bi li trebalo tom dobrom Srbinu, Hrvatu, Bošnjaku.., odati počast pa da malo bude kirurg, vjerski velikodostojnik ili pilot,recimo? Zašto se u ovim pobrojanim funkcijama traži da ima kvalifikacije, reference, znanje o tome, a za političke funkcije dovoljno je biti dobar pravoslavac, katolik, musliman…?
Da li bi ovi što zastupaju takve teze i kojima je mjerilo samo to, sjeli s takvim pilotom u avion ili dopustili da mu takav kirurg operiše dijete, majku, oca, brata, sestru?
Zašto postoje škole društvenih nauka, škole za međunarodne odnose i diplomatiju, kad ćemo mi radije uhljebiti nekog dobrog Bošnjaka, Srbina ili Hrvata, zbog gore pobrojanih zasluga, pa će nas on “predstavljati” u svijetu, bez elementarnog znanja o tom poslu i znanja bilo kojeg stranog jezika?
Zato nam se i dešava da “ambasadori” naše zemlje ništa ne rade, ili još gore, svjesno ili nesvjesno kvare imidž države u svijetu. Dešava se da neki od njih zaradi penziju u diplomatiji, a ne ostavi iza sebe nikakvog pozitivnog traga, nije u državu doveo nijednog investitora. Dešava se i to da neki “dobri” Bošnjak, Srbin ili Hrvat sjedi po nekoliko mandata u nekom parlamentu i ne javi se nijednom za riječ ili ne predloži nijednu izmjenu zakona, kako bi olakšao prosječnom građaninu život. Šta će hud kad ne zna ili ga je stid izaći za govornicu.
Politika je nauka, kao i sve druge. Da bi bio uspješan političar čovjek treba znati strane jezike, poznavati osnove prava, ekonomije, međunarodnih odnosa.., a dobar Srbin, Hrvat ili Bošnjak ne mora znati ništa od toga, ali zato mu ne bi samo po toj osnovi trebalo davati političke funkcije.
Prosto ko pasulj!

Nema poruka za prikaz