fbpx

Pravo

Najstrašniji zapisnik, ikad napisan!

Kakav treba biti (ne)čovjek, pa ne proglasiti dan žalosti za 11 juli? Da više ni jedne žrtve nije bilo, ovo je bio dovoljan razlog. Oni koji poriču genocid podržavaju počinioce.Pozivamo čestite ljude iz reda srpskog naroda da se distanciraju od počinitelja i negatora!Redakcija portala senzor.ba

Naknada materijalne štete po osnovu izgubljene dobiti (sa praktičnim primjerom)

Svakodnevno se susrećemo sa zahtjevima za naknadu štete koju štetnik trpi zbog toga što mu je neko onemogućio da svoju stvar koristi i time...

Izgradnja hidroeletkrane na Drini povreda teritorijalnog integriteta i suvereniteta BiH?!

Na portalima ovih dana se od strane premijerke R. Srbije najavljuje početak gradnje hidroelektrane na rijeci Drini. O ovom problemu sam komentarisao u dnevnom...

Bošnjaci u ekstazi odgledali “intervju” s Vučićem, sad mogu serbez čekati da hašlame dospiju!

Piše: Muhamed Mahmutović, književnik Jedan svjedok i žrtva srpskih logora u okolini Prijedora mi je pričao, kako je sve to teklo. Medijska propaganda, bijele trake...

Vanbračna zajednica i utvrđivanje vanbračne zajednice sa praktičnim primjerom

Odredbom člana 3. Porodičnog zakona FBiH („Službene novine FBiH“ br. 35/05) je utvrđeno: „Vanbračna zajednica, u smislu ovog Zakona, jeste zajednica života žene i...

PRAKTIČNI PRIMJERI IZ OBLASTI PORODIČNOG PRAVA – RAZVOD BRAKA

Prateći objave na portalima, zaključio sam da mnogi portali objavljuju „exlusivne“vijesti koje su u većini slučajeva namjenjene da privuku čitaoca.Šta danas može privući čitaoca?...

PRAVA POVJERIOCA NA POSEBNU NAKNADA ZA TROŠKOVE KOJI SU MU PROUZROKOVANI ZBOG DUŽNIKOVOG KAŠNJENJA...

U redovnom poslovanju koju svakodnevno obavljaju građansko pravna lica stvaraju se razni dužničko povjerilački odnosi. U tim poslovima neminovna je pojava je da dužnici...

DA LI JE IMPLEMENTACIJA ZAKONA O PREMJERU I KATASTRU REPUBLIKE SRPSKE LEGALAN NAČIN ODUZIMANJE...

Procedura donošenja i usvajanja Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske datira još od 2012.godine. Ovaj zakon je doživljavao niz izmjena pa bio i...

PRAVA RADNIKA I OBAVEZE POSLODAVCA KADA DOĐE DO POVREDE NA RADU

Povreda na poslu kao poseban vid zaštite radnika nije posebno regulisana odredbama Zakona o radu. To nikako neznači da radnik nema pravo da potražuje...

ALTERNATIVNI I EVENTUALNI TUŽBENI ZAHTJEV U PARNIČNOM POSTUPKU

U praksi se često pa i među advokatima postavlja pravna dilema šta se podrazumjeva pod alternativnim a šta pod...

REGISTRACIJA POSLOVNIH SUBJEKATA

Svakodnevno kada se priča o usvojenim agendama, kao i kada se kritizira pravni sustav Bosne i Hercegovine neizostavno se kritizra tromost administracije kako organa...