fbpx

Aktuelno

Najstrašniji zapisnik, ikad napisan!

Kakav treba biti (ne)čovjek, pa ne proglasiti dan žalosti za 11 juli? Da više ni jedne žrtve nije bilo, ovo je bio dovoljan razlog. Oni koji poriču genocid podržavaju počinioce.Pozivamo čestite ljude iz reda srpskog naroda da se distanciraju od počinitelja i negatora!Redakcija portala senzor.ba

Izgradnja hidroeletkrane na Drini povreda teritorijalnog integriteta i suvereniteta BiH?!

Na portalima ovih dana se od strane premijerke R. Srbije najavljuje početak gradnje hidroelektrane na rijeci Drini. O ovom problemu sam komentarisao u dnevnom...

PRAKTIČNI PRIMJERI IZ OBLASTI PORODIČNOG PRAVA – RAZVOD BRAKA

Prateći objave na portalima, zaključio sam da mnogi portali objavljuju „exlusivne“vijesti koje su u većini slučajeva namjenjene da privuku čitaoca.Šta danas može privući čitaoca?...

PRAVA POVJERIOCA NA POSEBNU NAKNADA ZA TROŠKOVE KOJI SU MU PROUZROKOVANI ZBOG DUŽNIKOVOG KAŠNJENJA...

U redovnom poslovanju koju svakodnevno obavljaju građansko pravna lica stvaraju se razni dužničko povjerilački odnosi. U tim poslovima neminovna je pojava je da dužnici...

DA LI JE IMPLEMENTACIJA ZAKONA O PREMJERU I KATASTRU REPUBLIKE SRPSKE LEGALAN NAČIN ODUZIMANJE...

Procedura donošenja i usvajanja Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske datira još od 2012.godine. Ovaj zakon je doživljavao niz izmjena pa bio i...

POZIVI ZA POKRETANJE TUŽBI ZBOG NAVODNE DISKRIMINACIJE RADI NEBLAGOVREMENOG OBEZBJEĐENJA VAKCINA PRAVNO...

Danas na portalima je objavljen stav pojedinih advokata da građani BiH imaju pravo tužiti državu radi toga što NISU blagovremeno obezbjeđene vakcine protiv Corone....

KRIVIČNO-PRAVNA ZAŠTITA USTAVNOG SUVERENITETA I TERITORIJALNOG INTEGRITETA BIH

Ustavom Bosne i Hercegovine je jasno definisano da je Bosna i Hercegovine suverena i nezavisna država sastavljena od dva entiteta i ditrikta Brčko. Bosna...

DA LI VLASNICI ZEMLJIŠTA NA KOJIMA SU IZGRAĐENI DALEKOVODI IMAJU PRAVO NA NAKADU ŠTETE?...

Eksproprijacija kao pravni pojam je veoma zastupljena u postupcima rješavanja imovinsko pravnih odnosa na području BiH. Eksproprijacija je poznata još od 1946.g. kada je...

DA LI MATO JOZIĆ, MINISTAR PRAVDE FBIH ŠTITI NEZAKONITA IMENOVANJA NOTARA U FBIH?

Kao što smo u prethodnom članku objavili, postoji opravdana sumnja da su imenovanja notara u FBIH u zadnjih deset godina obavljana nezakonito, jer su...

DA LI SU BANKARSKI TROŠKOVI OBRADE KREDITA ZAKONITI?

Ovih dana možemo na raznim portalima pročitati da se građani Srbije koji su koristili ili koriste kredite masovno pozivaju na utuženje banaka. Predmet utuženja...

KADA NEPOŠTIVANJE „ZAKONA O PRIJAVLJIVANJU I POSTUPKU PROVJERE PODATAKA O IMOVINI NOSIOCA JAVNIH FUNKCIJA...

Ovih dana smo sudionici bombardovanja informacijama da je Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo podnio krivične prijave protiv bivših ili...