fbpx

Stavovi i mišljenja

Naknada materijalne štete po osnovu izgubljene dobiti (sa praktičnim primjerom)

Svakodnevno se susrećemo sa zahtjevima za naknadu štete koju štetnik trpi zbog toga što mu je neko onemogućio da svoju stvar koristi i time ostvaruje određenu dobit. U praksi se zauzimaju različiti pravni stavovi po pitanju osnova odgovornosti  za izmaklu korist. Obično kada postavite takav zahtjev advokati odmah prigovaraju „da li ste osnovano mogli očekivati određenu dobiti?“ Napr. ako...

Bošnjaci u ekstazi odgledali “intervju” s Vučićem, sad mogu serbez čekati da hašlame dospiju!

Piše: Muhamed Mahmutović, književnik Jedan svjedok i žrtva srpskih logora u okolini Prijedora mi je pričao, kako je sve to teklo. Medijska propaganda, bijele trake...

Vanbračna zajednica i utvrđivanje vanbračne zajednice sa praktičnim primjerom

Odredbom člana 3. Porodičnog zakona FBiH („Službene novine FBiH“ br. 35/05) je utvrđeno: „Vanbračna zajednica, u smislu ovog Zakona, jeste zajednica života žene i...

PRAVA POVJERIOCA NA POSEBNU NAKNADA ZA TROŠKOVE KOJI SU MU PROUZROKOVANI ZBOG DUŽNIKOVOG KAŠNJENJA...

U redovnom poslovanju koju svakodnevno obavljaju građansko pravna lica stvaraju se razni dužničko povjerilački odnosi. U tim poslovima neminovna je pojava je da dužnici...

PRAVA RADNIKA I OBAVEZE POSLODAVCA KADA DOĐE DO POVREDE NA RADU

Povreda na poslu kao poseban vid zaštite radnika nije posebno regulisana odredbama Zakona o radu. To nikako neznači da radnik nema pravo da potražuje...

ALTERNATIVNI I EVENTUALNI TUŽBENI ZAHTJEV U PARNIČNOM POSTUPKU

U praksi se često pa i među advokatima postavlja pravna dilema šta se podrazumjeva pod alternativnim a šta pod...

REGISTRACIJA POSLOVNIH SUBJEKATA

Svakodnevno kada se priča o usvojenim agendama, kao i kada se kritizira pravni sustav Bosne i Hercegovine neizostavno se kritizra tromost administracije kako organa...

KAKO OSNOVATI STRANO PREDSTAVNIŠTVO U BIH

Prije nego konkretno odgovorim na postavljeno pitanje iz naslova „kako osnovati strano predstavništvo u BiH“ u nekoliko rečenica želim da čitaocima približim ovu problematiku...

NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE

Nematerijalna štetu je jedan možda od najbitnijih i najrasprostranjenijih vidova štete koja se potražuje u parničnim postupcima. Veoma često u svakodnevnom ophođenju čujemo za...

AUTORSKO PRAVO U BOSNI I HERCEGOVINI

Prema odredbama Zakona o autorskim i srodnim pravima, autorskim djelom se smatra individualna, duhovna tvorevina iz područja književnosti, znanosti i umjetnosti bez obzir na...

DA LI POSTUPCI ZLUPOTREBE STEČAJA ČEKAJU I FEDERACIJU BIH?!

Ovih dana mediji su preplavljeni vjestima u vezi hapšenja sudije u Privrednom sudu R. Hrvatske kao i stečajne upravnice  i njenih saradnika. U jednom...