fbpx

Aktuelno

KRIVIČNO-PRAVNA ZAŠTITA USTAVNOG SUVERENITETA I TERITORIJALNOG INTEGRITETA BIH

Ustavom Bosne i Hercegovine je jasno definisano da je Bosna i Hercegovine suverena i nezavisna država sastavljena od dva entiteta i ditrikta Brčko. Bosna i Hercegovina preuzima u potpunosti suvrenitet R BiH sa svim njenim propisima i do sada stečenim pravima. Iako je Bosna i Hercegovina formirana kao decentralizovana država, ona ima sasvim jasno definisanu i zakonodavnu i izvršnu...

DA LI VLASNICI ZEMLJIŠTA NA KOJIMA SU IZGRAĐENI DALEKOVODI IMAJU PRAVO NA NAKADU ŠTETE?...

Eksproprijacija kao pravni pojam je veoma zastupljena u postupcima rješavanja imovinsko pravnih odnosa na području BiH. Eksproprijacija je poznata još od 1946.g. kada je...

DA LI MATO JOZIĆ, MINISTAR PRAVDE FBIH ŠTITI NEZAKONITA IMENOVANJA NOTARA U FBIH?

Kao što smo u prethodnom članku objavili, postoji opravdana sumnja da su imenovanja notara u FBIH u zadnjih deset godina obavljana nezakonito, jer su...

DA LI SU BANKARSKI TROŠKOVI OBRADE KREDITA ZAKONITI?

Ovih dana možemo na raznim portalima pročitati da se građani Srbije koji su koristili ili koriste kredite masovno pozivaju na utuženje banaka. Predmet utuženja...

KADA NEPOŠTIVANJE „ZAKONA O PRIJAVLJIVANJU I POSTUPKU PROVJERE PODATAKA O IMOVINI NOSIOCA JAVNIH FUNKCIJA...

Ovih dana smo sudionici bombardovanja informacijama da je Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo podnio krivične prijave protiv bivših ili...

DA LI OPĆINA MOŽE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI PONIŠTITI PRAVOMOĆNU GRAĐEVINSKU DOZVOLU?

Promjenom općinskih vlasti u gradskim općinama KS prvo sa na udaru došle izdate pravomoćne građevinske dozvole. Nove općinske administracije su uočile da su pojedine...

DA LI SU NOTARI U FEDERACIJI BIH NOTARIJAT PRETVORILI U PRIVATNU PROFESIJU SVOJIH PORODICA...

Ono što javnost ne zna ili jako malo zna o stvarnim dešavanjima u Notarskoj komori FBiH, jeste nečujno i protuzakonito popunjavanje upražnjenih radnih  mijesta...

DA LI NOVI ZAKON O STEČAJU KOJI JE DANA 26.01.2021.G. USVOJIO PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA...

Parlament FBIH je nakon dužeg vremena napokon u hitnom postupku usvojio Zakon o stečaju. Vlada FBiH kaže da je to evropski zakon koji će...

USTAVNI SUD BIH ODLUČIO DA JE AGENCIJAMA ZA POSREDOVANJE U ZAPOŠLJAVANJU NEZAKONITO ZABRANJEN...

Kao što je poznato u javnosti nadležne ispekcije Federalnog ministartsva za rad i socijalnu politiku u suradnji sa inspekcijama rada su u akciji navodnog...

Ambasador Ukrajine u BiH: Ukrajina nikada nije dala dozvolu za izvoz ikone

Ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković je danas u svom kabinetu ugostila ambasadora Ukrajine u Bosni i Hercegovini. Tema sastanka su bila...

Korupcija u pravosuđu je najveća prijetnja po BiH

Prateći rad pravosuđa redakcija Senzora je došla do materijalnog dokaza (odluke) Općinskog suda u Sarajevu rješenja od dana 19.01.2021. godine kojim se po žalbi...

Senzor TV