fbpx

Stavovi i mišljenja

AUTORSKO PRAVO U BOSNI I HERCEGOVINI

Prema odredbama Zakona o autorskim i srodnim pravima, autorskim djelom se smatra individualna, duhovna tvorevina iz područja književnosti, znanosti i umjetnosti bez obzir na vrstu, način i oblik izražavanja. Ono što želim razjasniti kad je u pitanju osnovanje autorskog djela jeste činjenica da za osnivanje autorskog djela nije potrebna bilo kakva forma. Znači, zakonodavac nije propisao formu osnivanja autorskog...

DA LI POSTUPCI ZLUPOTREBE STEČAJA ČEKAJU I FEDERACIJU BIH?!

Ovih dana mediji su preplavljeni vjestima u vezi hapšenja sudije u Privrednom sudu R. Hrvatske kao i stečajne upravnice  i njenih saradnika. U jednom...

KOMENTAR PRESUDE USTAVNOG SUDA FBiH br....

Ustavni sud FBiH je raspravljajući po apelaciji prof.dr.Nedžada Ajnadžića načelnika Općine Centar Sarajevo dana 19.01.2021. godine donio presudu kojom je utvrdio da je...

STICANJE PRAVA VLASNIŠTVA NAD NAKRETNINAMA PUTEM DOSJELOSTI

Među građanima je veoma aktuelno pitanje „ kako steći pravo  vlasništva na nakretninama  koje koriste duži vremenski period?“ U zadnje  vrijeme  je posebno aktuelno...

KO JE ODGOVORAN ZA ŠTETU KOJU GRAĐANIMA BIH NANESU MIGRANTI?

Migranti i tkz. migrantska kriza u Bosni i Hercegovini postaje svakodnevnica. Bosna i Hercegovina u doba pandemije se susreće sa najozbiljnijim problemom nekontrolisanog priliva...

PRAVA VLASNIKA KAPITALA STEČAJNOG DUŽNIKA NAKON ŠTO SE ZAKLJUČI STEČAJNI POSTUPAK RADI NEDOSTATKA STEČAJNE...

Ovu pravnu materiju su na identičan način riješili i Zakon o stečaju FBiH koji je bio na snazi do. 26.01.2021 godine, kao i Zakon...

IZDRŽAVANJE mld. DJECE PRILIKOM RAZVODA BRAKA

Jedno od aktuelnih pitanja koje se postavlja u brakorazvodnim postupcima jeste izdržavanje malodobne djece. Porodični zakon FBiH je propisao i dao mogućnost razvoda braka...

PUNOVAŽNOST UGOVORA KOJEM NEDOSTAJE ZAKONOM PROPISANA FORMA

Naslov ovog članka sam po sebi se čini kontradiktornim. Kako ugovor koji nema zakonom propisanu formu može proizvoditi pravna dejstva? Zakon o obligacuionim odnosima...

Senzor TV