Knjiga je produžetak pamćenja i mašte

Od raznog ljudskog oruđa nesumnjivo je najčudesnija knjiga. Ostala su produžetak njegovog tijela. Mikroskop i teleskop su produžeci vida; telefon je produžetak glasa; onda imamo plug i mač, produžetak ruke. Ali knjiga je nešto drugo: knjiga je produžetak pamćenja i mašte (Borhes) Post Views: 35