KOMENTAR PRESUDE USTAVNOG SUDA FBiH br. Y-7/19 od dana 19.01.2021. godine

Ustavni sud FBiH je raspravljajući po apelaciji prof.dr.Nedžada Ajnadžića načelnika Općine Centar Sarajevo dana 19.01.2021. godine donio presudu kojom je utvrdio da je Kanton Sarajevo neprovođenjem odredbi člana 84. stav 8. Zakona o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo i člana 35 stav 6. Uredbe o organizaciji parkiranja na javnim parking površinama, parking zonama, izgradnji novih parkinga i organizaciji jedinstvenog sistema napate parkinga, povrijedio pravo Općine Centar u participaciji raspodjele sredstava  prikupljenih po osnovu naplate parkinga na javnim parkinzima i u javnim garažama, u zavisnosti od ukupnog broja parking mijesta na području tih općna. Ovom presudom je naloženo Kantonu Sarajevo da u roku od 60 dana otkloni navedene protuzakonitosti.

Odredbom člana 84.stav 8. Zakona o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo je propisano:“ Raspodjela sredstava prikupljena od naplate javnih parkinga i garaža u zavisnosti od ukupnog broja parking mjesta po općinama vršit će se po odredbama Uredbe o organizaciji parkiranja, javnim parking površinama, parking zonama i izgradnji novih parkinga, u kojoj će biti uključeno Ministarstvo i općine.” Odredbom člana 35 sav 6. Uredbe o organizaciji parkiranja na javnim parking površinama, parking zonama, izgradnji novih parkinga i organizaciji jedinstvenog sistema naplate parkinga je propisano: Raspodjela naknade i konkretna struktura ulaganja u općine definirat će se sporazumom sa svakom općinom posebno.“ Odlukom o razvrstavanju lokalnih puteva KS je otvrđeno koji su lokalni putevi i obavezu da lokalna zajednica održava iste.

Predmet postupka je bio da se utvrdi da je Kanton Sarajevo donošenjem spornih odredbi povrijedio pravo Općina. U postupku je Ustavni sud FBiH  utvrdio da je nelogično da lokalna zajednica održava lokalne puteve a da Kanton Sarajevo putem KJP RAD upravlja parkinzima i  javnim garažama i isti naplaćuju,  te ostvaruje značajnu dobit. Sporazum Kantona Sarajevo i lokalne zajednice vezano za raspodjelu sredstava nikada nije potpisan. O kojem obimu sredstava se radi govori i činjenica da je JKP RAD po tom osnovu za godinu dana inkasirao 1459.999,00 KM.

Donošenjem ove Odluke KS se obavezuje da u roku od 60 dana uredi navedene norme kako bi lokalne zajednice na svojim područjima učestvovale u raspodjeli dobiti koja se ostvari iz navedenih djelatnosti. Ovo je jedna u nizu Odluka Ustavnog suda FBiH kojim se utvrđuje povrede prava lokalnih zajednica, što posmatrajući sa pravnog aspekta postaje posebno problematično.

Treba reći da općine sa realizacijom ove Odluke u mnogome mogu poboljšati kvalitet života građana.

Doc.dr.Esad Hrvačić

Nema poruka za prikaz