Korupcija u pravosuđu je najveća prijetnja po BiH

Prateći rad pravosuđa redakcija Senzora je došla do materijalnog dokaza (odluke) Općinskog suda u Sarajevu rješenja od dana 19.01.2021. godine kojim se po žalbi stečajnog dužnika od strane Općinskog suda u Sarajevu, a koja je podnesena dana 27.11.2018. godine rješava 19.01.2021. godine.

Čitanjem obrazloženja rješenja može se zaključiti da se žalba odnosi na procesna rješenja donesena u stečajnom postupku. Rok žalbe za takvu vrstu rješenja je 8 dana, a u konkretnom slučaju sud je odlučio nakon 15 mjeseci, što je i laiku jasno da se radi o najgrubljem mogućem kršenju prava na pravično suđenje.

Odredbom člana 6. Europske konvecnije o zaštiti ljudsih prava i temeljnih sloboda svakom građaninu je zagarantovano pravo na pravično suđenje i svaka odluka mora biti donesena u razumnom roku. Postavljamo pitanje koje sve štete je pretrpio ovaj stečajni dužnik kada mu je postupajući stečajni sudija u žalbi odlučio umjesto u roku od 8 dana u roku od 15 mjeseci. Ovo je samo jedan primjer nerada našeg pravosuđa koje za svaku osudu.

Mnogi svjetski zvaničnici, koji su uključeni u eurointegracijske procese BiH smatraju da je BH pravosuđe ahilova peta našeg društva i da bez korijenite reforme tog segmenta ne vide način da BiH krene naprijed.

Poznato je da je nedavna ostavka predsjednika VSTV Milana Telgetije iznuđena pritiskom stranih ambasada, pod vodstvom ambasade SAD.

Na američkoj crnoj listi su političari koji podržavaju korumpirane tužioce i sudije, poput Milorada Dodika i Nikole Špirića, ali su usprkos tome Špirića postavili na čelo komisije za borbu protiv korupcije, što je jedan od najvećih apsurda poslijeratne BiH, ali se vjeruje da će većim angažmanom administracije SAD u sinhronizaciji sa EU takvih apsurda nestati sa scene, a mnogi od sadašnjih moćnika završiti iza brave!

Senzor će i dalje pratiti rad pravosuđa na području BiH i na iste upozoravati i javno pozivati na odovornost.

Nema poruka za prikaz