Košarac: Poljoprivreda je isključivo nadležnost entiteta

„Po preuzimanju mandata uveo sam novu proceduru koordinaciju sa entitetskim poljoprivrednim ministarstvima. Naslijedio sam takvo stanje da su do sada bile forsirane samo poljoprivredne kompanije iz Federacije.

Poljoprivreda je isključivo nadležnost entiteta,  ali ovo ministarstvo ne može utjecati na poticajne aktivnosti. Dobili smo informaciju da postoje viškovi u proizvodnji.

Ministar ne može definisati cijenu. Ostaje da dobroviljno to rade  evo npr. mesoprerađivači u Federaciji i RS-u. Ukoliko se poveća uvoz u BiH onda je potrebno da naši mesoprerađivači otkupe viškove iz primarne proizvodnje.”

Kazao je ovo Staša Košarac, mininistar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH nakon sto su iz Udruženja poljoprivrednika Federacije kazali da ministar Košarac razgovara samo sa poljoprivrednicima iz RS-a.

federalna.ba

Nema poruka za prikaz