Kurir DHL-a koji je isporučio sve pošiljke koje je na početku opsade spasio

Kada je počela opsada Sarajeva kurir DHL-a Drenko Peleksić je izvukao 100 kg pošiljki koje su se nalazile u sjedištu DHL-a u Sarajevu i prenio ih u svoj stan Kada je opsada završila, Drenko je isporučio sve pošiljke koje je na početku opsade spasio ❤️❤️ Post Views: 47