Muftija Zukorlić: Bošnjaci na Balkanu nisu nikakvi turski ili arapski ostaci

Bošnjaci na Balkanu nisu nikakvi turski ili arapski ostaci, već autohtoni evropski muslimani, starosjedioci. Muftija M. Zukorlić Post Views: 219