Nada u povratak: Almir Hodžić u Trnopolju proizvodi stočnu hranu​

Almira Hodžića pronalazimo na farmi u Trnopolju. Posljednjih dana radi intenzivno na pripremama za izgradnju objekta i silosa koji će služiti za proizvodnju stočne hrane pri kompaniji FANA Arifagić. Hodžić (28) je jedan od brojnih mladih povratnika u prijedorskom kraju koji je posao i svoju priliku našao u kompanijama koje su pokrenuli Bosanci i Hercegovci po povratku iz inostranstva.

– FANA Arifagić je mlada kompanija koja je u sastavu šire grupacije Arifagić Investment. Radimo ovdje i u Bosanskom Petrovcu. Grupacija obuhvata šest firmi koje su međusobno povezane. Jusuf Arifagić se vratio iz Norveške te je pokrenuo posao u svom rodnom kraju. Među zaposlenim su mladi ljudi, vrijedni i obrazovani, koji svoju budućnost vide u ovom poslu, objašnjava Hodžić.

– Pred nama je novi izazov. Želimo proizvoditi koncentrat, to je mješavina žitarica u koje se dodaju vitaminsko-mineralni dodaci, a kojom ćemo ostvariti značajne uštede u prehrani stoke. Prosječno je potrošnja koncentrata po grlu oko 5 kilograma dnevno, sada zamislite šta bi značilo pokretanje vlastite proizvodnje za farmu koja ima 1300 grla. Naravno, u godinama pred nama, razmišljamo i o širenju ove proizvodnje, te opskrbi i drugih farmera u regiji, Hodžić nam opisuje novi projekat na kojem radi.

Uz podršku USAID Projekta “Diaspora Invest” osigurali su eksperte za recepturu, a uvest će i posebne standarde proizvodnje, skladištenja i same upotrebe stočne hrane. Podršku će dobiti i kroz nabavku opreme za silos, elektrifikaciju, montažu i puštanje u rad objekta.

– Kvalitetan koncentrat donosi veliku korist jer onda muzne krave daju kvalitetno mlijeko, imamo zdravu telad, junice i tovne bikove, a i kroz vlastitu kontrolu postajemo garant cijelog ciklusa proizvodnje. Plan nam je i da što veći dio sirovine sami proizvodimo, na vlastitim njivama”, dodaje Hodžić.

Almir vjeruje da prostora za optimizam ima.

– Života ima, u našoj neposrednoj blizini postoji nekoliko kompanija iz različitih sektora. Sve su to preduzeća pokrenuta koja su pokrenuli članovi bosanskohercegovačke dijaspore i ljudi koji su se vratili. Oni vraćaju nadu u povratak. Mladi ljudi kroz te investicije sada imaju šansu za zaposlenje, te mogu razmišljati o nekoj perspektivi ostanka u rodnom kraju. Evo, samo ovaj dio grupacije – FANA Arifagić ima sedam zaposlenih,  a planiramo ih još toliko zaposliti po završetku mješaone, dodatno obučiti i specijalizirati za ovu vrstu posla. Jednostavna poruka je: dođite investirati u domovinu, imamo dovoljno primjera koji poručuju da, uprkos svim preprekama i izazovima u lokalnim zajednicama, vrijedni i istrajni ljudi mogu napraviti čudo, zaključuje Hodžić.

Publikacija “Domovina, Vaša naredna poslovna destinacija”, USAID projekt Diaspora Invest

Nema poruka za prikaz