Naredba o provođenju istrage protiv Mehmedagića, Cikotića i Druškića

Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine donijelo je Naredbu o provođenju istrage protiv Mehmedagić Osmana-Generalnog direktora OSA BiH, Cikotić Selme-Ministra sigurnosti u Vijeću ministara BiH, i Druškić Muriza-umirovljenog rukovodećeg djelatnika OSA BiH, i aktuelnog člana Drugostupanjske Komisije Vijeća ministara BiH za postupanje po žalbama u predmetima sigurnosnog provjeravanja. 

Stavlja im se na teret izvršenje kaznenog djela Zlouporaba položaja ili ovlasti u svezi sa nezakonitim imenovanjem i sudjelovanjem  u radu komisije, što je izazvalo za posljedicu stvaranje opće pravne nesigurnosti za postupanje u predmetima sigurnosih provjera.

Izvor: federalna.ba

Nema poruka za prikaz