Naša doktorica iz Njemačke predstavila projekat mini tableta za djecu

Dr. Emina Obarčanin koja je dugo godina provela u Njemačkoj jedna je od učesnica programa prenosa znanja iz iseljeništva u javne institucije u BiH koji se ralizuje u okviru projekta “Dijaspora za razvoj” – projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Vlade Švicarske u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM), piše dijaspora.mhrr.gov.ba.

Emina Obarčanin rođena je u Doboju, a osnovnu školu je završila u Tešnju. Godine 1992. seli u Njemačku gdje je završila klasičnu gimnaziju i studij farmacije na Univerzitetu u Duesseldorfu. Stekla je zvanje doktora farmacije na Univerzitetu u Floridi, Gainsville, SAD, a zvanje dr. rer. nat (doktor prirodnih nauka) na Heinnrich-Heine Univerzitetu u Dusseldorfu. Kao docent je zaposlena na Institutu za kliničku farmaciju na Heinnrich-Heine Univerzitetu u Dusseldorfu za oblasti dijabetesae i onkologije, farmaceutske skrbi i terapije ljekovima. Na istom univerzitetu obavlja funkciju i zamjenika kordinatora EU FP7 projekta LENA (Labeling of Enalapril in Neonates up to Adolesecents).

Obarčanin je imala priliku da akademskom osoblju Farmaceutskog fakulteta u Sarajevu, na kojem je bila angažovana u okviru projekta ministarstva, predstavi fakultet Heinnrich-Heine te oblast klinčke farmacije koja se bavi terapijom lijekovima. Tom prilikom je predstavila i projekat LENA, čiji je cilj bio razviti formulaciju enalaprila, orodispersibilne mini tablete, koje djeca svih uzrasta od prvog dana života mogu da koriste, te ispitati efikasnost enalaprila u terapiji dilatacionih kardiomiopatija i kongenitalnih srčanih oboljenja kod djece svih uzrasta.

Na doktoroskom studiju Farmaceutskog fakulteta u Sarajevu Obarčanin je održala seminar pod nazivom “Dobra klinička praksa i etika u farmaciji”. Kako bi na što efikasniji način prenjela znanje kolegama iz oblasti dobre kliničke prakse, održala je radionice, a za oblast etika u farmaciji odabrala je slučajeve iz prakse gdje se ne poštuje farmaceutska i medicinska etika te su doktoranti kroz tzv. metodu debate imali priliku iskazati svoje mišljenje i evaluairati prikazane slučajeve.

Obarčanin je bila član žirija na takmičenju u Sarajevu koje je održano za studente farmacije i medicine iz raznih gradova regije. Ističe da studenti koji su uzeli učešče na takmičenju su imali zadatak da analiziraju slučaj pacijenta sa dijabetesom koji ima učestale kolapse. Entuzijazam i želja za pobijedom među studentima nije nedostajala, a pobijedio je onaj tim koji je prepoznao simptome i adekvatno prilagodijo terapiju.

U razgovoru s Eminom saznali smo da je izuzetno zadovoljna što je dobila priliku učestvovati u prenosu znanja iz dijaspore u BiH. Za kolege sa Farmaceutskog fakulteta kaže da su otvoreni za saradnju i željni novih znanja. Ističe da svaki pojedinac može napraviti jako puno u svojoj oblasti, time što će svoje znanje i iskustvo dijeliti i širiti na području BiH. Kolegama stručnjacima iz dijaspore poručila je da se što više angažuju da se BiH uključi u naučno istraživačke projekte iz oblasti zdravstva kako bi na taj način mladi ljudi iz BiH dobili šansu da rade u timovima stručnjaka iz oblasti farmacije, a BiH institucijama da rade na tome da se BiH uključi u projekte EU iz oblasti zdravstva.

Za kraj naša sagovornica nam je rekla kako već sada radi na dobijanju sredstava za jedan “Health project” u BiH.
MojaBiH

Nema poruka za prikaz