Nije u pitanju neravnopravnost spolova: Znate li zašto Kur'an traži da svjedoči jedan muškarac ili dvije žene?

Pripremila Azra Mahmutović za Senzor.ba Najduži ajet u Kur‘anu je 282. ajet sure El-Bekare, koji tematizira zaduživanje i koji je poznat kao „dužnički ajet“, a koji glasi: „O vjernici, zapišite kada jedan od drugog pozajmljujete do određenoga roka. I neka jedan pisar između vas to vjerno zapiše i neka se pisar ne uzdržava da napiše, … Nastavi čitati Nije u pitanju neravnopravnost spolova: Znate li zašto Kur'an traži da svjedoči jedan muškarac ili dvije žene?