Nisu predviđeni novi paketi pomoći privrednicima u SBK

Koliko zaista čine vlasti kako bi pomogle opstanak onih koji pune budžete, najbolje pokazuje primjer Srednjobosanskog kantona. Naime, budžetom za narednu godinu sredstvima za pomoć privredi koja su gotovo prepolovljena, nisu predviđeni novi paketi pomoći. Istovremeno, uposlenima u javnom sektoru, plaće su sigurne.

Za više od 5.300 uposlenih u javnom sektoru u SBK 2021. godina donijeće stabilnost, jer im primanja,na koja odlazi više od 60% budžeta, prema planiranom, neće biti umanjena. Ali će zato, u vrijeme kada je privredna aktivnost smanjena za najmanje 30 %, a brojne grane, poput turizma i ugostitaljstva, bačene na koljena, podrška privredi biti manja za 2 miliona. No ni dosadašnji poticaji, sem dijela za doprinose, nisu stigli do njih, tvrdi posljednji hotelijer u Jajcu koji još radi.

“Žalosno je to da svima ostaju iste plaće, a da naši ljudi ne trebaju živjet. Ja ne razumijem. Ako nije stalo nekome, jer ako radim ja, radi i mesar i pekar i apotekar i svi rade”, kaže turistički radnik Dominko Pejić.

“Pozivajući se na te kolektivne ugovore, na eventualne sutra tužbe uposlenika, ako im se smanje plate itd, oni su donijeli odluku da jednostavno umanje tranfere koji su potrebni privredi”, kaže Šaban Rizvić, predsjednik UO Udruženja poslodavaca SBK.

No, kantonalne vlasti privredu, koja puni budžet, očito ne smatraju prioritetom. Tako su u ovoj godini, sa tek dvije tranše od 200 maraka po radniku, podržana preduzeća zabranjenih djelatnosti i onih sa padom prihoda. A za podršku ovoj oblasti, od 217 miliona s kojima kanton raspolaže za narednu godinu, planirana su tek 3 miliona maraka.

“Sve to nije dovoljno za oporavak gospodarstva našega kantona ali mjere stabiliziranja gospodarstva moraju ići odozgo, moraju sa državne i federalne razine”, ističe Mirjana Plavčić, ministrica finansija SBK.

I dok se nadležnosti prebacuju, a pomoć očekuje opet sa većih nivoa ili novih tranši međunarodnih kredita, građani su mišljenja da ne nose svi isti teret krize.

A da li će život moći biti normalan i naredne godine, zavisit će opet od privrede, iz koje očekuju nove gubitke već u prvom kvartalu, što može biti pogubno za sve budžete. I dok privreda dobija mrvice, a vlastima u SBK osnovni cilj zadržati dostignuti nivo prava budžetskih korisnika,  s prosječnom plaćom od nešto više od 700 KM i blizu 34 hiljade nezaposelnih, ovaj kanton i ovu godinu završava među najsiromašnijima u Federaciji.

Izvor: federalna.ba

Nema poruka za prikaz