NUŽNA HITNA DOPUNA ZAKONA: Svi političari koji imaju dvojno državljanstvo se moraju odreći nebosanskog pasoša ili funkcije

Platforma za progres poziva sve ovlaštene predlagače da u proceduru usvajanja što prije upute sljedeću dopunu Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine:

“Izabrani i imenovani zvaničnici Bosne i Hercegovine prije stupanja na dužnost za koju su izabrani ili imenovani u Bosni i Hercegovini, obavezno će se, po službenoj dužnosti, a prije službenog stupanja na povjerenu dužnost, dobrovoljno odreći bilo kojeg drugog ili više državljanstava, osim državljanstva Bosne i Hercegovine.
Uslov za preuzimanje službene dužnosti je dostavljanje potvrde nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine o odricanju od svakog drugog, osim državljanstva Bosne i Hercegovine. Ova informacija ne podliježe odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka u Bosni i Hercegovini jer se radi o javnom interesu, koji ima prioritet u odnosu na lični interes pojedinca.

Svaki izabrani ili imenovani zvaničnik Bosne i Hercegovine zadržava pravo da zbog uslova obaveznog odricanja od drugog državljanstva ili više državljanstava svojevoljno odbije stupanje na dužnost u Bosni i Hercegovini i time dobrovoljno prepusti svoju poziciju drugom kandidatu po osvojenom broju glasova.
Ova dopuna stupa na snagu danom usvajanja u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.
Svi sporazumi o dvojnom državljanstvu koje je zaključila ili ima namjeru zaključiti Bosna i Hercegovina, te Zakon o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine, treba da budu usaglašeni sa navedenom odredbom najdalje u roku od šest mjeseci od dana njenog usvajanja.”

Obrazloženje:

Svaka uređena demokratska država svijeta u svojim zakonima o državljanstvu sadrži slične odredbe o odricanju od drugih državljanstava, kako bi osigurala da njeni zvaničnici predstavljaju interese države koju zastupaju. Naprimjer, smatra se diplomatski neprimjerenim, ali i neetičnim, da zvaničnik jedne države koji po definiciji treba da zastupa njene interese, građane i narode putuje u službenom kapacitetu koristeći pasoše ili putne dokumente bilo koje druge države.

Krajnje je vrijeme je da i Bosna i Hercegovina normira standard odgovarajućeg ponašanja svojih zvaničnika u tom smislu.

Platforma za progres u ovome, kao i u svim drugim pitanjima važnim za Bosnu i Hercegovinu, nastavlja zagovarati primjenu onakvih standarda kakvi važe u demokratskim zemljama svijeta.

izdvojeno.ba

Nema poruka za prikaz