Općini Ilidža odobreno 30.000 KM za sportske plohe u Nedžarićima

Ugovor o korištenju sredstava iz tekuće rezerve  Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH potpisan je u srijedu, 27. novembra u zgradi zajedničkih institucija BiH.

Ugovor su potpisali načelnik Općine Ilidža prof.dr. Senaid Memić i u ime ministra  civilnih poslova BiH Adila Osmanovića, njegov pomoćnik Adis Osmanović.

Ovim Ugovorom se odobravaju sredstva u iznosu 30.000 KM za izgradnju sportskih ploha i dječijih igrališta u Nedžaićima.

Općina Ilidža će  angažovati nezavisnu reviziju u skladu sa međunarodnim revizorskim  standardom –gdje će od revizora zahtjevati da provede “procedure verifikacije troškova projekta” i dostavi izvještaj o stvarno nalazu MInistarstvu. 

Nema poruka za prikaz