Osnivanje Bihaćkog sandžaka

Dugo vremena je u historiografiji bilo zastupljeno mišljenje da je prostor današnje Bosanske krajine još 1512. godine dobio poseban sandžak u sklopu Osmanskog carstva, koji je obuhvatao i oblast Donji Kraj. Prvo sjedište tog sandžaka bilo je u Kamengradu (1512 – 1565), zatim u Krupi (1565 – 1578), a nakon osvajanja Ostrožca 1578. godine sjedište je preneseno u to mjestu i tamo ostalo sve do osvajanja Bihaća 1592. godine. Međutim, u izvorima nema nikakvog spomena sandžaka na prostoru Bosanske krajine sve do 1578. godine, a teorija o osnivanju sandžaka iz 1512. godine sa sjedištem u Kamengradu može se odbaciti iz … Nastavi čitati Osnivanje Bihaćkog sandžaka