Otvorena Vrtlarska zgrada

Rekonstrukcija, sanacija, restauracija, te dogradnja Vrtlarske zgrade u ulici Hrasnička  cesta  je završena. Svečanim presijecanjem vrpce završetak radova ozvaničio je 25. septembra 2019 godine načelnik Općine Ilidža prof.dr. Senaid Memić, pomoćnik načelnika za investiicje i razvoj  Mirsad Čaušević, te direktor firme “Neimari” Ramiz Mulaomerović, koja je bila i izvođač radova. Za ovu namjenu iz budžeta Općine Ilidža izdvojeno je 659.420,97 KM.

“Objekat u parku pored Hrasničke ceste je vlasništvo Općine Ilidža. Nakon sagledavanja njegovog konstruktivnog stanja i funkcionalnih mogućnosti, obezbjedili smo budžetskih sredstava i pokrenuli procedura rekonstrukcije, restauracije i sanacije u cilju njegovog očuvanja i stavljanja u funkciju. Predhodno je izrađena projektno tehnička dokumentacija,  a potom nakon usvajanja Budžeta Općine Ilidža, kojim su obezbijeđenja sredstva za rekonstrukciju objekta, provedena je procedura javne nabavke, izbora izvođača radova i nadzora nad izvođenjem i u konačnici se pristupilo realizaciji projekta.

Objekat nije nacionalni spomenik već je dio zaštićenog obuhvata spomenika prirode “Vrelo Bosne. U sastavu je zelene površine nekadašnjeg kompleksa “Banja – Ilidža”, koji uz ekološku, dendrološku, kulturno – historijsku, estetsku , te prostorno – pejzažnu i ambijentalnu vrijednost, skupa sa arhitektonskim objektima – hotelima izgrađenim u austrougarskom period, ima značaj dobra integralne baštine. U postupku izdavanja odobrenja za građenje pribavljena saglasnost na Glavni projekat od strane Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo.

Objekat od 1995. godine nije bio u funkciji i nije bio useljen. Obzirom da je restauracijom iz stambenog pretvoren u poslovni objekat, njegova konačna funkcija će biti utvrđena nakon provedene  javne nabavke za odabir krajnjeg korisnika”  izjavio je načelnik Općine Ilidža prof.dr. Senaid Memić.

Nema poruka za prikaz