Podignuta optužnica za ratne zločine na području Ilidže i Hadžića

Tužitelj Posebnog odjela za ratne zločine podigao je optužnicu protiv Branislava Gavrilovića zvanog Brne, rođenog 1964. godine u Sarajevu, nastanjen u Beogradu, državljanin Republike Srbije, saopšteno je u utorak iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

Optuženi se tereti da je, za vrijeme rata i oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini, u svojstvu komandanta vojne formacije “Brnetovi četnici”, u sastavu 1. igmanske brigade VRS – Blažuj, postupao protivno odredbama međunarodnog humanitarnog prava i Ženevskih konvencija o zaštiti civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika.

Optuženi se tereti da je, početkom decembra 1992. godine, prilikom napada na mjesto Otes, općina Ilidža, u kojem su učestvovali i pripadnici formacije “Brnetovi četnici”, naredio da se civilno stanovništvo koje se sklonilo u jednoj garaži preda, a teško ranjenog Harisa Merzića, koji je kao student medicine radio kao ljekar u ambulanti u Otesu, kojeg su iznijeli iz garaže, u prisustvu optuženog, ranjenog i nepokretnog, pucanjem iz vatrenog oružja, na mjestu događaja usmrtio optuženom podređeni pripadnik navedene jedinice, navode iz Tužilaštva BiH.

Nadalje, optuženi se tereti da je, na lokalitetu Golog brda na Igmanu, u ljeto 1993. godine, kada je zarobljeno više pripadnika Armije RBiH, među kojima i osobe srpske i hrvatske nacionalnosti, lično i direktno, učestvovao u zlostavljanju zarobljenika, lično pucanjem iz vatrenog oružja, usmrtio jednog zarobljenika, dok su njemu podređeni pripadnici jedinice, po njegovom naređenju, ubili dvojicu zarobljenika, te jednog zarobljenika nakon zlostavljanja odveli u zatočenje u zatočenički objekat u mjestu Kula.

Optuženi se tereti da je naredio i podstrekavao počinjenje ubistva prema civilnim osobama, te kršeći pravila međunarodnog prava prema ratnim zarobljenicima učinio namjerno nanošenje snažnog fizičkog i duševnog bola i patnji, počinio i naredio počinjenje ubojstva, čime je počinio kazneno djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva i kazneno djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika.

Optužnica je proslijeđena Sudu BiH.

AA

Nema poruka za prikaz