fbpx

    Da li će Trump do kraja svoga madata ipak pomilovati i sebe?

    Da li će Trump do kraja svoga madata ipak pomilovati i sebe?