Posljednja nada SFRJ

Prije jedanaest godina napustio nas je Ante Marković, čovjek koji je svojim ekonomskim reformama probao spasiti Jugoslaviju. Ante Marković (1924-2011) je bio Bosanac iz Konjica. Bio je predsjednik SIV SFRJ u periodu 1989-1991. Krenuo je sa reformama zemlje i uvođenjem tržišne ekonomije. Imao je podršku zapadnog svijeta i nuđena nam je financijska pomoć za reforme kao i svim drugim zemljama u okruženju. Tadašnji srpskohrvatski političari bez ikakvih vizija su to odbili i napravili rat. U te dvije godine njegove vladavine lični dohodak jednog službenika je bio blizu 1000 tadašnjih DM, a do tada nikada nije prešao 400 DM. Svjesno je podigao primanja radnika kako bi napravio potrošačko društvo po ugledu na Zapad i time ojačao ekonomiju zemlje. Dakle, Ante Marković je bio jedina osoba u tadašnjem političkom svijetu koji je radio za državu i narod, kojeg i danas mnogi ljudi poštuju. Svi drugi su bili govornici bez ikakvih rezultata. Ili su im rezultati minulog rada zastrašujući. Mnogi od tih radova su dobili verifikaciju međunarodnih sudova, kao takvi!

Lahka mu zemlja bila!

Nema poruka za prikaz