Postavljanjem delegatskih pitanja počela sjednica Doma naroda PSBiH

Postavljanjem delegatskih pitanja na koja članovi Vijeća ministara Bosne i Hercegovine odgovaraju odmah usmeno, danas je u Sarajevu počela sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Nakon toga uslijedit će utvrđivanje dnevnog reda današnje sjednice na kojem bi trebalo da se nađe zahtjev Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o strancima po hitnom postupku.

Kako je navedeno u obrazloženju, predložene izmjene imaju za cilj da putem generalne prevencije postigne efekat odvraćanja migranata od činjenja krivičnih djela i prekršaja s obilježjima nasilja i kršenja javnog reda i mira za vrijeme njihovog boravka u BiH.

Predlagač, između ostaloga, navodi da bi se primjenom tog zakona trebala olakšati deportacija i ubrzati procedure protjerivanja migranata koji čine krivična djela i teške prekršaje na teritoriji BiH i na taj način poslati jasnu poruku da država i državni organi neće tolerirati takvo ponašanje.

Delegati bi trebalo da razmatraju i zahtjev Predstavničkog doma za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH po hitnom postupku.

Dom naroda državnog parlamenta trebao bi razmatrati i Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: “Digitalizacija TV signala u BiH“, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH te Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi “Planiranje i provođenje obuka zaposlenih u institucijama BiH“.

Predviđeno je i razmatranje Izvještaja o pregledanom stanju finansijskog poslovanja političkih stranaka u 2018. godini, koji je podnijela Centralna izborna komisija BiH.

Na dnevnom redu bi trebalo da se nađe i Prijedlog zaključka Ustavnopravne komisije Doma naroda PS BiH kojim se predlaže Domu naroda da od Centralne izborne komisije BiH zatraži Informaciju o provođenju Lokalnih izbora 2020. godine, uključujući i provođenje Lokalnih izbora 2020. godine u Gradu Mostaru, u roku od 30 dana od prijema zaključka.

Delegati bi trebali razmatrati i nekoliko delegatskih inicijativa, te dati saglasnosti za ratifikaciju nekoliko sporazuma.

(FENA)

Nema poruka za prikaz