Poučna priča iz Jordana: Plod dove mazluma

Desilo se u Jordanu: Čovjek je umro i iza sebe ostavio mladu ženu i sina dojenče. Došao je amidža i ispoljio spremnost za usvajanjem i odgojem sina svoga brata, kao i za brigom o njegovom posjedu/imetku. Majka ovog djeteta je opunomoćila tog njegovog amidžu na pravo raspolaganja imovinom kao da je on vlasnik iste. Ali taj amidža je odmah rasprodao sve što posjeduje malehni sin njegova brata, uzeo je imetak i otputovao za Ameriku. Allah ga je tamo počastio dobrim poslom, potom je oženio neku Amerikanku s kojom je oformio porodicu i dobio djecu. Žena ga je pomogala pri investiranju … Nastavi čitati Poučna priča iz Jordana: Plod dove mazluma