Pred delegatima Doma naroda PSBiH obiman dnevni red

Sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bit će održana danas, a na dnevnom redu je, pored ostalog, Prijedlog zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih organa BiH za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji BiH.

Pred delegatima je i Prijedlog izvještaja o realizaciji Strateškog plana ruralnog razvoja BiH za period od 2018. do 2021. godine.

Delegati će razmatrati i 74 izvještaja Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2019. godinu, kao i Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2019. godinu.

Izvještaj o namjenskom utrošku grant sredstava u oblasti nauke i kulture za 2018. godinu također će biti na dnevnom redu Doma naroda.

Predviđeno je i razmatranje nekoliko delegatskih inicijativa među kojima je i inicijativa Denisa Bećirovića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da dostavi cjelovitu analizu o uspostavljenim paralelnim vezama Republike Srbije i bosanskohercegovačkog entiteta RS.

Također i inicijativa Denisa Bećirovića kojom Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od šest mjeseci od dana usvajanja ove inicijative, pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi strategiju prevencije genocida u Bosni i Hercegovini.

Delegati bi trebali dati i saglasnost na ratifikaciju nekoliko međunarodnih sporazuma i ugovora, najavljeno je iz Doma naroda.

Fena

Nema poruka za prikaz