Predstavnički dom danas neće razmatrati smjenu Savjeta ministara BiH

Prijedlog Aide Baručije da se Predstavnički dom Parlamenta BiH danas izjašnjava o smjeni Savjeta ministara BiH na čelu sa Zoranom Tegeltijom nije se našao na dnevnom redu današnje sjednice. Kako je kazala Predsjedavajuća Predstavničkog doma Borjana Krišto ova tačka će, u skladu sa poslovnikom, biti tema neke od narednih sjednica.

Podršku nije dobio ni prijedlog Nenada Stevandića da se zaduži Zajednička Komsija za nadzor nad radom OSA-e koja bi trebalo da istraži tvrdnje predsjednika VSTS-a o nelegalnom prisluškivanju, te o rezultatima obavjesti Parlament. 

“Svako od Vas je u ovom trenutku Tegeltija. Treba istražiti da li postoje odmetnuti dijelovi OBA-e, koji nelegalno djeluju”, rekao je Stevandić.

Njegov prijedlog nije dobio podršku parlamentaraca.

Nenad Nešić tražio je da se na dnevnom redu nađe i tačka o novom kreditnom aranžmanu s MMF-om, s obzirom da se, kako kaže, pregovori vode pod velom tajni, te da Parlament treba biti upoznat sa informacijama koje se nalaze u Pismu namjene. 

S obzirom na to da Nešić nije dostavio nrophodan materijal na ovu temu, tačka se neće razmatrati.

Poslanici PSBiH odbili po hitnom postupku razmatrati ukidanje jubilarne naknade

Poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odbili su po hitnom zakonodavnom postupku razmatrati ukidanje jubilarnih naknada izabranim i imenovanim dužnosnicima.

Prijedlog je to poslanika Socijaldemokratske partije (SDP) u Predstavničkom domu PSBiH Saše Magazinovića koji je zatražio da se o izmjenama dva zakonska rješenja koja to pitanje tretiraju poslanici izjašnjavaju po hitnom zakonodavnom postupku.

No, poslanici su odbili po hitnom postupku izjašnjavati se o izmjena Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH i Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine jer nije bilo dovoljno entitetske većine te će usaglašavanje u Kolegiju Doma uslijediti na jednoj od narednih sjednica.

Zaposleni u institucijama BiH imaju pravo na novčanu naknadu po osnovu jubilarnih nagrada za vrijeme provedeno na radu. Visina jubilarne nagrade utvrđuje se posebnim aktom Vijeća ministara, a kriterij za utvrđivanje visine naknade je prosječna plata u BiH i dužina efektivnog radnog staža u bh. institucijama.

Također poslanici su danas odbili i po hitnom postupku razmatrati izmjene Zakona o strancima koje je predložio dopredsjedavajući Predstavničkog doma PSBiH Denis Zvizdić (SDA) uz obrazloženje da bi se time jasno poslala poruka da nasilje neće biti tolerirano.

Kako je ocijenio država kroz sistem generalne prevencije treba poslati jasnu poruku migrantima/strancima koji borave u BiH da neće biti tolerirano nasije i kršenja javnog reda i mira u BiH te da to može biti zakonski razlog za stavljanje pod nadzor i deportaciju.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima BiH je da se izmijeni i dopuni član koji se odnosi na razloge za izricanje mjere protjerivanja stranim državljanima.

Zvizdić je predložio da se u tom kontekstu omogući protjerivanje stranih državljana koji su pravosnažno osuđeni za prekršaje s elementima nasilja ili kršenje javnog reda i mira.

Precizirano je i da će nadležni organi moći izricati mjere protjerivanja i za krivična djela posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga, a ne samo za krivična djela koja se odnose na trgovinu opojnom drogom.

Fena

Nema poruka za prikaz