Prekinuti šutnju o nasilju u porodici, to nije privatni nego javni problem

Centar za socijalni rad Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) i Udruženje žena ”Seka” danas su u Goraždu organizirali uličnu akciju kako bi ukazali na potrebu svakodnevne borbe protiv nasilja u porodici.

Putem info pulta građanima su dijelili promotivne letke ”Isključimo nasilje zajedno”, dok je deset mladih volonterki organizacije World Vision na platou spomenika ubijenoj djeci Goražda izvelo performans kako bi ukazale na potrebu još snažnije borbe protiv nasilja.

Akcija je rezultat aktivnosti Koordinacionog tijela za zaštitu, prevenciju i sprečavanje nasilja na području BPK Goražde, finansijski je podržan od Gender centra FBiH, a upriličen je u okviru globalne kampanje ”16 dana aktivizma protiv rodno-zasnovanog nasilja’.

– Uz podjelu letaka željeli smo građane informisati kome se može obratiti žrtva, ko treba da se pobrine za nju i koja prava ona ima. Žrtva koja se obrati u instituciju ili organizaciju za pomoć treba da se sretne sa profesionalcem koji će je razumjeti, uvažavati i pružiti zaštitu – kazala je predsjedncia UŽ ”Seka” Esma Drkenda.

Direktorica Centra za socijalni rad BPK Goražde Sanela Zec naglasila je da je cilj i na ovaj način informisati javnost i uticati na svakog pojedinca kako bi se razvijalo društvo koje će imati nultu stopu tolerancije na nasilje

– Nasilje u porodici predstavlja najučestaliji oblik kršenja osnovnih ljudskih prava koji se dešava kako u svim zemljama svijeta tako i u BiH. Kompleksnost problema izražena je činjenicom da je ciklus nasilja teško prekinuti. Da bi žrtva nasilja odlučila prekinuti krug nasilja i napustiti nasilnika potrebna joj je puna podrška društva i određena garancija da će dobiti podršku i pomoć – istakala je Zec.

Navela je da je u ovoj godini na području tog kantona poduzeto niz aktivnosti u cilju prevencije nasilja u porodici kao rezultat predanog rada Koordinacionog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici u BPK Goražde i realizacije Programa mjera za zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici koji je usvojila Vlada BPK-a Goražde.

Ocijenila je da ukidanjem rodne diskriminacije društvo može uticati na smanjenje, odnosno odsustvo pojave nasilja u porodici i nasilja prema ženama.

-I na ovaj način cilj je prekinuti šutnju o nasilju, jer to nije privatni već javni problem i direktno se odražava na društvo, a buđenjem svijesti o težini ovog problema preveniramo nasilje – kazala je direktorica Centra za socijalni rad BPK Goražde.

Fena

Nema poruka za prikaz