Prekoračenje dozvoljenih vrijednosti zagađujućih materija u zraku na području KS-a

Rezultati mjerenja zagađujućih materija u zraku na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 sata pokazuju prekoračenje dnevnih graničnih vrijednosti za PM10 čestice (50µg/m3) na stanicama Otoka, Ilidža i Ilijaš, dok su ostali mjereni polutanti u dozvoljenim granicama.

Prekoračenje dozvoljenih vrijednosti za ovaj polutant je zabilježeno i danas.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda u naredna tri dana se očekuje oblačno vrijeme sa slabim vjetrom. Temperaturna inverzija će biti prisutna danas i sutra.

– Imajući u vidu činjenicu da se prestanak prisustva temperaturne inverzije očekuje u nedjelju, Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor ne preporučuje proglašenje epizode “Pripravnost”, pošto prema Planu interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka nisu ispunjeni svi uslovi za proglašenje – navodi se u saopćenju Službe za protokol i press KS.

Stoga se, prema preporukama Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo upozorava stanovništvo da smanji kretanje i boravak vani.

Posebno se apeluje na rizične grupe stanovništva, kao što su hronični bolesnici (plućni, srčani), bolesnici skloni alergijama, starija populacija, mala djeca i trudnice, da smanje kretanje i boravak vani koliko mogućnosti dozvoljavaju.

Fena

Nema poruka za prikaz